آدرس

  • ایران، کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
    مرکز تجاری سازی دانشگاه کاشان

    شرکت راهکار سرزمین هوشمند پارسیان


  • +98315591000
  • g.met.icp [at] gmail [dot] com

ویکی گرام در شبکه های جتماعی

با پیگیری اخبار و مطالب ویکی گرام از شبکه های اجتماعی بروزتر باشید

فرم تماس با ویکی گرام