برترین دانشگاه‌های جهان در رتبه بندی «لایدن» را بشناسید

لایدن رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد و دانشگاه های چینی رتبه های اول را در علوم مهندسی، کامپیوتر کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی لایدن توسط مرکز علوم و فناوری دانشگاه لایدن در هلند اجرا می‌شود و در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ میلادی اسامی ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان مشاهده می‌شود.

رتبه بندی لایدن مبتنی بر داده‌های کتابشناختی است که از وب او ساینس دریافت می‌شود. وب او ساینس شامل ۳ نمایه نامه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر است. در این رتبه بندی کتاب و انتشارات کنفرانس‌ها دخالت ندارد.

انتخاب دانشگاه‌ها بر اساس تعداد انتشاراتی صورت گرفته که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در وب او ساینس نمایه شده است.

این رتبه بندی آمارهایی را در سطح ۵ رشته موضوعی اصلی شامل زیست پزشک و علوم بهداشتی، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات و کامپیوتر، علوم طبیعی و مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی فراهم آورده و هر کدام از این رشته‌های موضوعی اصلی دارای تعدادی از زیر شاخه‌ها است که در مجموع شامل ۴۵۳۵ رشته موضوعی است.

لایدن با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پیچیده کتابشناختی، آمارهای مورد نظر را در سطح تأثیر علمی، همکاریها، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

در نظام رتبه بندی لایدن، مقالات علمی شامل انتشارات به زبان انگلیسی که داری نام یا نام‌های مشخص نویسندگان است مورد توجه قرار می‌گیرد. مقالات رترکت شده (ابطال شده) در رتبه بندی لایدن محاسبه نمی‌شوند. این مقالات، مقالاتی هستند که در مجلات هسته منتشر می‌شوند.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در چهار شاخص تأثیر علمی، همکاری‌های علمی، دسترسی آزاد به اطلاعات و تنوع جنسیتی

ردیف ۱۰ دانشگاه اول شاخص تأثیر علمی ۱۰ دانشگاه اول شاخص همکاری‌های علمی ۱۰ دانشگاه اول شاخص دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۰ دانشگاه اول شاخص تنوع جنسیتی
۱ هاروارد از آمریکا هاروارد از آمریکا

هاروارد از آمریکا

هاروارد از آمریکا
۲ شانگهای جیاتونگاز چین تورنتو از کانادا تورنتو از کانادا تورنتو از کانادا
۳ تورنتو از کانادا جان هاپکینز از آمریکا جان هاپکینز از آمریکا سائوپولو از برزیل
۴ ژیژیانگ از چین میشیگان از آمریکا میشیگان از آمریکا جان هاپکینز از آمریکا
۵ شانگهای از چین آکادمی علوم چین از چین آکادمی علوم چین از چین میشیگان از آمریکا
۶ میشیگان از آمریکا شانگهای جیاتونگ از چین شانگهای جیاتونگ از چین کالج لندن از انگلستان
۷ جان هاپکینز از آمریکا آکسفورد از انگلستان آکسفورد از انگلستان آکسفورد از انگلستان
۸ سائوپولو از برزیل استانفورد از آمریکا استانفورد از آمریکا استانفورد از آمریکا
۹ پکن از چین کالج لندن از انگلستان کالج لندن از انگلستان توکیو از ژاپن
۱۰ دانشگاه ملی سئول از کره جنوبی ژیژیانگ از چین ژیژیانگ از چین واشنگتن سیاتل از آمریکا

قدرت نمایی چینی‌ها در شاخص تأثیر علمی

در شاخص تأثیر علمی از میان ۹۶۳ دانشگاه دنیا، چینی‌ها در صدر ۲۵ دانشگاه اول این رتبه بندی قرار دارند. در میان ۲۵ دانشگاه اول ۱۱ دانشگاه چینی حضور دارند و پس از آن ۷ دانشگاه متعلق به ایالات متحده آمریکا هستند. سه دانشگاه انگلیسی، یک دانشگاه کانادایی، یک دانشگاه ژاپنی، یک دانشگاه کره جنوبی و یک دانشگاه برزیلی نیز در این رده بندی حضور دارند.

۱۰ دانشگاه اول این شاخص شامل دانشگاه‌های هاروارد از آمریکا، شانگهای جیاتونگ از چین، تورنتو از کانادا، ژیژیانگ از چین، شانگهای از چین، میشیگان از آمریکا، جان هاپکینز از آمریکا، سائوپولو از برزیل، پکن از چین، دانشگاه ملی سئول از کره جنوبی هستند.

رتبه دانشگاه‌های برتر در شاخص همکاری‌های علمی

در شاخص همکاری‌های علمی بین المللی در مسافت‌های دور و نزدیک شاهد حضور دانشگاه‌های متنوع‌تری در ۲۵ دانشگاه اول هستیم. به نظر می‌رسد در این شاخص به معنای همکاری توجه بیشتری شده است و این تنوع در همکاری‌ها نیز دیده می‌شود.

در میان ۲۵ دانشگاه اول برتری با آمریکایی‌ها است که ۱۰ دانشگاه را به خود اختصاص دادهاند. ۵ دانشگاه از چین، ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از کره جنوبی، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از برزیل و یک دانشگاه از استرالیا در این جمع قرار گرفته اند.

شاخص دسترسی آزاد به انتشارات و رتبه دانشگاه‌های جهان

در رده بندی لایدن بخشی از شاخص‌ها به موضوع دسترسی آزاد به انتشارات اختصاص یافته است. در این بخش بازهم برتری با دانشگاه‌های آمریکا است. در ۲۵ دانشگاه اول این بخش ۱۰ دانشگاه از آمریکا هستند اما دانشگاه‌های متفاوتی نسبت به گروه قبلی در رده‌های بالاتر قرار گرفته اند.

در این رتبه بندی ۵ دانشگاه از چین، ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از برزیل، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از کره جنوبی و یک دانشگاه از استرالیا در این جمع قرار دارند.

رتبه دانشگاه برتر دنیا در شاخص تنوع جنسیتی

دانشگاه‌های دنیا در شاخص تنوع جنسیتی نیز تنوع را دنبال کرده اند. در میان ۲۵ دانشگاه اول این شاخص با وجود ۱۲ دانشگاه از آمریکا، تنوع دانشگاه‌های اروپایی در این شاخص بیشتر است. در این رتبه بندی ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از برزیل، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از کره جنوبی، یک دانشگاه از استرالیا، یک دانشگاه از ایتالیا و یک دانشگاه از آلمان در این جمع قرار دارند.

وضعیت مناطق پنج گانه دنیا در رتبه بندی لایدن

وضعیت مناطق پنج گانه دنیا در رتبه بندی لایدن در شاخص تأثیرگذاری علمی نشان می‌دهد از منطقه آسیا ۳۶۱ دانشگاه از ۹۶۳ دانشگاه مورد رده بندی قرار گرفته اند که نشان از قدرت بخش آسیا دارد چرا که در منطقه اروپا ۳۴۶ دانشگاه از مجموع ۹۶۳ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

منطقه آمریکای شمالی با ۲۰۳ دانشگاه و از مناطق اقیانوسیه و آمریکای جنوبی هر کدام با ۳۱ دانشگاه و منطقه آفریقا با ۱۴ دانشگاه در رده بندی قرار دارند.

در بخش علوم مختلف نیز دانشگاه‌های مختلف در شاخص تأثیر علمی دسته بندی شده اند. در علوم زیستی و پزشکی از ۹۶۳ دانشگاه، ۹۰۸ دانشگاه دارای رتبه هستند.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در پنج دسته از علوم

ردیف

۱۰ دانشگاه اول

علوم زیستی و پزشکی

۱۰ دانشگاه اول

علوم طبیعی و زمین

۱۰ دانشگاه اول

علوم کامپیوتر و ریاضی

۱۰ دانشگاه اول

علوم فیزیک و مهندسی

۱۰ دانشگاه اول

علوم انسانی و اجتماعی

۱ هاروارد از آمریکا

سائوپولو از برزیل

شینهوا از چین شینهوا از چین هاروارد از آمریکا
۲ تورنتو از کانادا ژیژیانگ از چین Xidian از چین ژیژیانگ از چین تورنتو از کانادا
۳ جان هاپکینز از آمریکا کالیفرنیا دیویس از آمریکا دانشگاه علوم الکترونیکی و فناوری چین انستیتو تکنولوژی هاربیناز چین آکسفورد از انگلستان
۴ شانگهایجیاتونگ از چین فلوریدا از آمریکا انستیتو تکنولوژیهاربین از چین شانگهایجیاتونگ از چین کالج لندن از انگلستان
۵ میشیگان از آمریکا نانیانگ از چین ژیژیانگ از چین Xidian جیاتونگاز چین میشیگان از آمریکا
۶ پنسیلوانیا از آمریکا واگنینگن از هلند Beihang از چین جیلین از چین کلمبیا از آمریکا
۷ کالیفرنیا سن فرانسیسکو از آمریکا دانشگاه کشاورزی چین شانگهای جیاتونگاز چین تیانجین از چین پنسیلوانیا ایالتی از آمریکا
۸ پیتسبورگ از آمریکا دانشگاه علوم جغرافیا چین دانشگاه علوم و فناوری هاوژانگ از چین دانشگاه علوم و فناوری چین آمستردام از هلند
۹ فودان از چین کوئینزلند از استرالیا دانشگاه جنوب شرقی چین دانشگاه علوم و فناوری هاوژانگاز چین نیویورک از آمریکا
۱۰ کیس وسترزرو از آمریکا دانشگاه شمال غربی علوم کشاورزی و جنگلداری چین دانشگاه علوم ارتباطی و مخابراتی پکن از چین توکیو از ژاپن پنسیلوانیا از آمریکا


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
8 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش