به عنوان مهاجر به چه نوع بیمه در آلمان نیاز دارید؟

همه ما بالاخره دیرتر یا زودتر بیمار می‌شویم و یا این که ممکن است به طور تصادفی چیزی از دست مان بیافتد و بشکند. به این خاطر در آلمان بیمه بودن در زمینه های صحت و مسئولیت الزامی است. اما پناهجویان و مهاجرانی که به رسمیت شناخته شده اند و می‌خواهند بیمه شوند، باید به یک سلسله از مسائل توجه کنند. در این جا ما برای شما در مورد اطلاعات اساسی و ویژگی های بیمه های مهم برای مهاجران و پناهجویان در آلمان توضیح می‌دهیم.

مهمترین بیمه ها برای اشخاصی که در آلمان زندگی می‌کنند، بیمه مسئولیت است که خصوصی است و توصیه می‌شود و بیمه صحت که قانون خواهان آن است و مهاجران هم از این قاعده مستثنی نیستند.  توضیحات مان را با بیمه خصوصی مسئولیت شروع می‌کنیم. در صورتی که تلفن موبایل دوست تان از دست تان بیافتد و بشکند، چه عمد یا غیر عمد، شما مسئول هستید. در صورتی که بیمه مسئولیت نداشته باشید، با کل دارایی تان پاسخگو هستید و در بدترین حالت ممکن است دچار ورشکستگی مالی شوید. 

بیمه مسئولیت شخصی یا خصوصی خساراتی را پوشش می‌دهد که در داخل و بیرون از خانه شخصی فرد بیمه شده ایجاد شده است. به طور مثال در زمان بیکاری و یا در وقت انجام فعالیت های ورزشی. این نوع بیمه در کنار پوشش خسارت اشیایی که صدمه دیده یا خراب شده اند (Sachschäden)، خسارت به مال و دارایی (ٰVermögensschäden)، هزینه های آسیب و صدمه شخصی (Personenschäden) را نیز می‌دهد. 

در صورتی که کسی در برابر فرد بیمه شده، ادعای خسارت کند، شرکت بیمه مسئولیت نه تنها میزان صدمه را بررسی کرده و خسارت را می‌پردازد، بلکه در برابر ادعاهای نامؤجه نیز از فرد بیمه شده محافظت می‌کند و در صورت اقامه دعوی در محکمه هزینه های آن را پرداخت می‌کند.  

راهنمایی مهم بیمه خصوصی مسئولیت 
قیمت بیمه بین ۴۰  تا ۹۰ یورو در سال است. این در حالی است که خدماتی که همه شرکت های بیمه در این زمینه ارائه می‌کنند، یکسان است.

تخفیف: روش پرداخت بر نرخ  بیمه تاثیر دارد. به این ترتیب اگر فرد بیمه شده بهای بیمه را به جای یک بار در سال ماهانه و یا هر سه ماه یک بار بپردازد، باید یک مبلغ اضافی بپردازد که از آن به عنوان پول افزوده بر قسط («Ratenzahlungszuschlag») یاد می‌شود. 

شرکت هایی که به طور مستقیم خدمات ارائه می‌کنند («Direktanbieter») در اغلب موارد بهای کمتری را در قبال بیمه مسئولیت درخواست می‌کنند، اما مشتریان امکان دریافت مشاوره شخصی را ندارند. 

ادعاهای (خسارت): صدمات و خسارات واردشده باید فورا گزارش شود. فرد بیمه شده نباید هیچگاه مبلغی را برای جبران خسارت ادعاشده پیشاپیش بپردازد. در صورتی که او این کار را انجام دهد، امتیازات بیمه را از دست می‌دهد.   

لغو قرارداد: در صورتی که بهای بیمه افزایش یابد، شما این حق را دارید که بلافاصله قراردادتان را لغو کنید و به دنبال یک ارائه کننده ارزان تر خدمات باشید. 

کار داوطلبانه: در صورتی که جایی به صورت داوطلبانه کار می‌کنید و هیچ معاشی به شما تعلق نمی‌گیرد یا مبلغ اندکی دریافت می‌کنید، می‌توانید از شرکت ارائه کننده خدمات بیمه مسئولیت بخواهید که هرگونه خسارتی را که شما مسبب آن باشید، پوشش دهد.  اگر در زمان انجام  کار داوطلبانه مجروح شوید یا امکان مجروح شدن شما وجود داشته باشد، نوع رایگان بیمه قانونی سوانح برای شما مناسب است. (در بخش پایین بیشتر توضیح داده شده است). 

خدماتی که بیمه مسئولیت ارائه می کند: 
◾️هزینه ترمیم اشیایی که آسیب دیده اند
◾️پرداخت بهای اشیایی که شکسته و امکان ترمیم آن وجود ندارد
◾️پرداخت مصارف داکتر یا شفاخانه در صورتی که کسی زخم برداشته یا به سختی مجروح شده باشد

کودکان: آن ها می‌توانند از طریق والدین شان بیمه خصوصی مسئولیت داشته باشند. مسئولیت صدمات و آسیب هایی که کودکان زیر هفت سال مسبب آن بوده اند، بر دوش والدین است. («Eltern haften für Ihre Kinder»).

صدماتی که یک حیوان خانگی کوچک مانند یک گربه یا یک پرنده باعث آن شده است، توسط ارائه کننده خدمات بیمه مسئولیت پوشش داده می‌شود. حیوانات خانگی بزرگتر مانند سگ باید یک بیمه جداگانه داشته باشند. («مسئولیت صاحبان حیوانات خانگی») هرگونه صدمه و آسیب به اپارتمان های خصوصی اجاره شده به شمول گم شدن کلید خانه. 

خساراتی که توسط بیمه خصوصی مسئولیت پوشش داده نمی شود: 
◾️خساراتی که به طور عمدی ایجاد شده باشد 
◾️خساراتی که به اشیایی وارد شده باشد که قابل جا به جایی هستند، به قرض گرفته شده یا اجاره شده اند (برخی از تعرفه های بیمه این نوع خسارات را نیز پوشش می دهند)
◾️خساراتی که در سر کار ایجاد شده است

هرگاه فرد بیمه شده یا نزدیکانش که در همان خانه زندگی می‌کنند یا شامل بیمه می‌شوند، خسارتی به بار بیاورند و خودشان متحمل پیامدهای آن باشند، شرکت بیمه جبران خسارت را برعهده نمی‌گیرد. 

هرگاه بخواهیم که بیمه خصوصی مسئولیت داشته باشیم، چه چیزهایی را باید به یاد داشته باشیم: 
◾️بیمه خصوصی مسئولیت هم برای اشخاص و هم برای خانواده ها در دسترس است 
◾️اگر در این زمینه نیاز به مشاوره دارید، از خدمات مراکز مستقل استفاده کنید. به طور مثال شما می توانید به مرکز مشاوره به مصرف کنندگان («Verbraucherzentrale») مراجعه کنید. می شود به طور انلاین از خدمات این مرکز بهره مند شد. اما امکان مراجعه به یکی از  چند صد دفتر مختلف آن نیز در سراسر آلمان وجود دارد. 

در مورد تعرفه های بیمه به جزئیات قرارداد توجه کنید. خدماتی که بیشتر شرکت ها ارائه می‌کنند، در نگاه اول مشابه یکدیگر است. اما بهتر است به آن بخش از قرارداد که با حروف کوچکتر چاپ شده است توجه ویژه ای داشته باشید و متون مربوط به تعرفه ها را با دقت بسیار مطالعه کنید. 

مبلغی که بیمه (در بروز صدمات برای جبران خساره) ارائه می‌کند، باید دست کم ۱۰ میلیون یورو باشد. (مبلغ بیمه حداکثر پولی است که شرکت بیمه در صورت بروز خسارت پرداخت می کند).  پوشش بیمه باید در سراسر جهان برای فرد بیمه شده قابل استفاده باشد.  بسیاری از ارائه کنندگان خدمات بیمه برای افراد مجرد و بازنشسته اقساط ارزان ارائه می کنند. 

 
بیمه صحت و توصیه های مهم 
بیمه قانونی صحت («gesetzliche Krankenversicherung») به فرد بیمه شده و خانواده اش در صورت بیماری کمک می‌کند. شرکت های بیمه صحت («Krankenkassen») برای بسیاری از معالجه های طبی و ارائه هزینه های مراقبت های بهداشتی («Gesundheitsversorung»)، مانند اقامت در شفاخانه، مراقبت از دندان، واکسین زدن، چک اپ (شناسایی زودهنگام بیماری ها)، اقدامات برای توانبخشی (پس از بیماری) و زایمان. 

مراقبت های بهداشتی برای پناهجویان و اشخاصی که مدرک موقت تعلیق اخراج («Duldung») دریافت کرده اند و مدت اقامت شان در آلمان کمتر از ۱۵ ماه بوده است و همچنین اشخاصی که موظف به ترک کردن خاک آلمان هستند («ausreisepflichtig»)، براساس قانون ارائه خدمات و مزایا به پناهجویان به مراقبت های بهداشتی عاجل (در موارد «بیماری های حاد یا داشتن درد») محدود شده است. 

در حالی که برخی از ایالات از پناهجویان می‌خواهند که پیش از هر بار مراجعه به داکتر به اداره کمک های اجتماعی («Sozialamt») مراجعه کرده و خواهان صدور گواهی کتبی بیماری یا («Krankenschein») شوند، برخی از ایالات دیگر برای مهاجران  کارت صحت («Gesundheitskarte für Flüchtlinge») صادر می‌کنند. 

چنین کارتی به شما این امکان را می‌دهد که بدون مراجعه به ادارات و کسب  گواهی کتبی بیماری مستقیما به مراقبت های طبی دسترسی داشته باشید.  به گزارش بانک داده های اطلاعاتی پناهندگان (AIDA) مراقبت های عاجل برای پناهجویان به «معالجه های طبی لازم (به شمول دندان» محدود می‌شود «(و) باید ارائه شود.» «تجویز دارو، بانداژ و یا دیگر مزایای لازم برای گذراندن تا دوران بهبودی، برای  کاهش عوارض بیماری و یا خدمات لازمی که در ارتباط با پیامدهای بیماری ها ارائه می شود» در شمول این «معالجه های طبی لازم» است. 
 
اگر مدت اقامت شما در آلمان از ۱۵ سال فراتر رفته باشد و رسیدگی به درخواست پناهندگی شما هنوز جریان دارد، همان مراقبت های بهداشتی را دریافت می‌کنید که شهروندان آلمانی. (به استثنای بیمه درازمدت مراقبت و پرستاری («Pflegeversicherung»، به بخش های پایانی این متن مراجعه کنید). شما به عنوان یک پناهجو می‌توانید از میان شرکت هایی که خدمات بیمه صحت قانونی را ارائه می کنند، یکی را انتخاب کنید. 

از سوی دیگر پناهندگان آن هایی که محافظت فرعی دریافت کرده اند و دیگران بر اساس کتاب قوانین اجتماعی II  («Sozialgesetzbuch» یا SGB II) حق استفاده از مزایای خدمات اجتماعی به شمول بیمه قانونی صحت را دارند.  پناهندگان مکلف اند که به خاطر کارشان بیمه اجتماعی پرداخت کنند.  («Sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis» آنان باید مبلغ لازم برای بیمه صحت قانونی را از جیب خودشان پرداخت کنند. 

زنان مهاجر و پناهجو که باردار هستند و یا آن هایی که اخیرا زایمان کرده اند، حق استفاده از «کمک های طبی و پرستاری و حمایت» را دارند. کمک هایی که قابله ها ارائه می‌دهند، واکسین و «آزمایش های طبی لازم برای پیشگیری) شامل آن است. 

پرداخت بیمه صحت تا یک سطح ویژه درآمد اجباری است و در آلمان رایج ترین نوع بیمه است. اگر درآمد شما بیشتر از آن حد مشخص است، می‌توانید به جای آن از خدمات بیمه های خصوصی صحت استفاده کنید.  

معاش ایام بیماری: اگر به خاطر بیماری برای یک دوره طولانی نمی‌توانید کار کنید و به این خاطر معاش دریافت نمی‌کنید، («برای جبران آن») معاش بیماری («Krankengeld») به شما تعلق می‌گیرد. 

همه چیز (به طور کامل) در پوشش خدمات بیمه قرار نمی‌گیرد. از آن جمله می‌توان از پول عینک، دواهای تجویزی، ترجمان و هزینه های سفر به نزد ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی و صحت یاد کرد. اما در مورد کودکان استثناهایی وجود دارد و  ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا شرکت بیمه پرداخت چیزهایی مانند عینک یا دندان های مصنوعی را تایید کند.   

داروهای تجویزی: بیمه صحت شما در بیشتر موارد هزینه دواهای تجویزی را که در داروخانه دریافت می‌کنید، پرداخت می‌کند. اما شما باید ده درصد از قیمت هر بسته دوایی را که دریافت می‌کنید، پرداخت کنید (اما فقط ده یورو و نه بیشتر از آن). 

دریافت دوا برای افراد زیر ۱۸ سال رایگان است.  

محرمانه بودن اطلاعات طبی: داکتران اجازه ندارند، اطلاعاتی را که به وضعیت صحت شما و بیماری های تان مربوط می‌شود، بدون اجازه شما به ادارات دولتی، صاحب کار یا اعضای خانواده تان ارائه کنند. برخی اوقات این ممنوعیت، اطلاعات مربوط به وضعیت صحت فرزندان تان را نیز شامل می شود. 

کارت بیمه صحت چیست؟ 
اشخاصی که بیمه صحت قانونی دارند، یک کارت الکترونیک بیمه صحت («Gesundheitskarte») دریافت می‌کنند که عضویت آن ها را نشان می‌دهد. این کارت شامل یک عکس، ثبت الکترونیکی نام، تاریخ تولد، آدرس، شماره بیمه و وضعیت بیمه است (نوعی مشخصه). 
در برخی از شهرهای آلمان، همین که مهاجران رسیدند، این کارت برای آن ها صادر می‌شود. کارت بیمه صحت باید همیشه همراه تان باشد و باید امضا شده باشد تا هر وقت به داکتر معالجه می‌کنید، بیمه صحت بتواند صورت حسابی را که او ارائه می دهد، پرداخت کند.  
کارت های بیمه صحت در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین آیسلند، لیشتن اشتاین، ناروی و سویس اعتبار دارد. اگر شما در یکی از این کشورها بیمار شوید، کارت به شما امکان دسترسی به معالجه طبی در آن جا را فراهم می‌کند.  

مسائلی را که باید درباره بیمه صحت به یاد داشته باشید: 
همیشه نسخه های مرتبط با مسائل صحت را جمع آوری کنید. زیرا ممکن است که شرکت بیمه مبلغی را که شما (برای خرید دوا هزینه کرده اید)  پرداخت کند. 

اگر بیمه صحت خصوصی دارید، باید در آغاز هزینه های مراجعه به داکتر و دواها را خودتان پرداخت کنید. بعد می‌توانید نسخه های اصلی را به شرکت بیمه بفرستید که هزینه ها را به عهده می‌گیرد. 

اگر همسر شما کار نمی‌کند، شاید بیمه قانونی صحت شما او را و فرزندان تان را مورد پوشش قرار دهد، بدون این که آن ها ملزم به پرداخت مبلغ اضافی باشند. 

در صورت وقوع سانحه، شرایط اضطراری، و یا در صورتی که فرد بیمه شده در ساعاتی بیمار شود که امکان مشاوره وجود نداشته باشد، می توانید با  ۱۱۲ که نمره سرویس عاجل (امبولانس) است، به طور مستقیم تماس بگیرید.  

اگر فقط اندکی آلمانی صحبت می‌کنید و می خواهید به نزد دکتری بروید که به زبان شما صحبت می‌کند، اتحادیه دکتران بیمه صحت می تواند به شما کمک کند که از طریق وب سایت شان آدرس های و شماره های تلفن چنین دکترانی را در محل زندگی تان پیدا کنید. 

چه بیمه های دیگری باید در نظر گرفته شوند؟ 
◾️بیمه وسایل خانه («Hausratsversicherung»)  خساراتی را که در خانه تان به خاطر آتش سوزی، دزدی، تخریب عمدی، انفجار، طوفان و آب لوله کشی ایجاد می‌شود، پرداخت می‌کند. این که به چنین بیمه ای نیاز دارید یا نه به ارزش وسایل خانه تان بستگی دارد. 

◾️بیمه قانونی سانحه («Gesetzliche Unfallversicherung») به شما و خانواده تان کمک می‌کند که بر مشکلات صحت و مالی غلبه کنید که پیامدهای مستقیم یک سانحه در محل کار هستند و یا به خاطر اشتغال شما به وجود می آید. با بیمه «سانحه در سر کار» رخدادهایی نیز پوشش داده می شوند که در مسیر کاری و یا مکتب رخ می‌دهند، اما نه در محیط زندگی خصوصی شما.

◾️بیمه های درازمدت مراقبت به شما در سنین بالا و یا در صورت ابتلا به یک بیماری جدی که نیاز به مراقبت درازمدت دارد، کمک می‌کند. افزون برآن بیمه درازمدت مراقبت، حمایت مالی و مشاوره را در اختیار آن هایی می گذارد که از خویشان شان مراقبت و پرستاری می‌کنند. 

◾️بیمه ناتوانی شغلی («Berufsunfähigkeitsversicherung») در صورتی اجرایی می‌شود که شما دیگر در موقعیتی نباشید که کارتان را انجام دهید. شما باید از این اطمینان حاصل کنید که دوره پیش بینی («Prognosezeitraum») که در بیمه نامه ثبت می شود، بیشتر از شش ماه نباشد. (زیرا احتمال این که داکتر به شما برای مدت بیشتری گواهی عدم توانایی شغلی بدهد، نامحتمل است). شما باید از این هم مطمئن شوید که داکتر در گواهی عدم توانایی شغلی ثبت کند که شما برای (دست کم) شش ماه قادر به انجام کارتان نیستید (زیرا در غیر این صورت بیمه ناتوانی شغلی شما به جریان نمی افتد).  

◾️بیمه بیکاری: اگر کارتان را از دست بدهید و پیش از آن دست کم ۱۲ ماه بیمه قانونی داشتید، می‌توانید از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوید و حداکثر برای ۱۲ ماه این نوع بیمه را دریافت کنید. 

◾️بیمه زندگی («Lebensversicherung») در صورت مرگ فرد بیمه شده (که اغلب صاحب بیمه) است، مبلغی را به فرد یا افرادی که تعیین شده اند، در قبال حق بیمه پرداخت می کند. 

قانون از افرادی که موتررانی می‌کنند، خواهان بیمه وسیله نقلیه («KFZ-Haftpflichtversicherung») است. بیمه شدگان زمانی می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند که با وسایل نقلیه دیگر تصادف کنند و به آن صدمه بزنند. 

دو گزینه وجود دارد: «Teilkasko» که به این ترتیب بخشی از صدمات وارد شده پوشش داده می شود و «Vollkasko» که تمام صدمات وارد آمده به موتر فرد بیمه شده را پوشش می دهد. 

توصیه های دیگر 
شما می توانید فهرست بازبینی (Cheklists) را به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی و فارسی در وب سایت مرکز توصیه به مصرف کنندگان آلمان پیدا کنید. 

وزارت صحت آلمان راهنمای صحت برای پناهجویان راجع به شفاخانه ها، واکسن، حاملگی و مسائل دیگر نشر کرده است. 

در صورتی که شرایط زندگی تان تغییر کند، بیمه نامه تان را بازبینی کنید، به طور مثال اگر به یک اپارتمان جدید کوچ می‌کنید، ازدواج می‌کنید، صاحب فرزند می‌شوید و یا موتر می‌خرید. 

وب سایت های بانک داده های اطلاعاتی پناهندگی (AIDA) و راهنمانامه آلمان (Handbook Germany) اطلاعات بیشتری راجع به مراقبت های صحت برای مهاجران در آلمان دارند. 

وب سایت اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال (بامف) اطلاعات کلی راجع به مراجعه به داکترا و مراقبت های صحت در آلمان نشر کرده است. 

سرویس مشورتی برای مهاجران بزرگسال برای تصمیم گیری بین بیمه صحت قانونی و یا خصوصی کمک می کند. اطلاعات راجع به بستن قرارداد بیمه و لیست هایی با شروط لازم  در وب سایتی با نام «make – it – in – Germany» درج شده است. 

دواخانه ها (به نوبت) خدمات شبانه و اضطراری عرضه می‌کنند. شما اطلاعات به روزشده دراین باره را می توانید در اطلاعات انلاین دراین باره و در روزنامه محلی تان پیدا کنید. 

➕ بیشتر بخوانید:
مهاجرت به آلمان
 هزینه های زندگی در آلمان
 انواع خدمات بیمه در کشور آلمان
هزینه تحصیل در آلمان چقدر است ؟ 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت سلام میخواستم بدونم برای مهاجرت تحصیلی به آلمان میشه با مدرک کاردانی فنی حرفه ای ویزای تحصیلی گرفت بعد اینکه با این مدرک میشه کنکور سراسری در رشته های مثل ریاظی یا انسانی شرکت کرد بعد کنکور در خواست. ویزای تحصیلی داد یا نه بعد محددیت سنی داره مثلا اگه طرف 24 سالش باشه قبول میکنن بازم برای مقطع لیسانس در آلمان یا نه
2 هفته پیش

بنده دو هفته است رزومه را ارسال کرده ام به ایدی تلگرام ولی خبری نشده است چرا؟ 
2 هفته پیش

باسلام بنده دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی با معدل 18.17 در رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی می باشم و دارای یک کتاب تالیفی و یک کتاب ترجمه  در زمینه رشته خود ویک مقالهisi می باشم میخواستم بنده را راهنمایی بفرمایید که میتوانم در کشور آلمان یا اتریش در مقطع دکتر بورسیه بگیرم و آیا محمدودیت سنی در این زمینه وجود دارد؟ 
ممنون
4 هفته پیش