نظام رتبه‌ بندی سایماگو

سایماگو شرکتی فناورمحور است که شهرتی جهـانی در زمینـه تحلیـل و ارزیابی اطلاعات علمی دارد. این شرکت که در سال2008 میلادی تاسیس شده و همـواره ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا شـرکای بـین‌المللـی از حوزه‌های نشر، تهیه‌کنندگان اطلاعات علمی، دانشگاه‌ها و کارگزاران دولتی داشته است. نتیجه همکاری‌های پیوسته سایماگو با موسسه الزویر با استفاده از ابزارهـای تحلیلـی و سنجشی در محیط وب منجر به تولید دو نظام معتبر بین‌المللی شده است: «درگاه رتبه‌بندی نشریات و کشورها در نظام سایماگو و گزارش جهانی رتبه‌بندی موسسات از سال 2009.»  گروه تحقیقاتی سایماگو هرسـاله دوگـزارش از موسسـات را منتشـر می‌کند: اول رتبه‌بندی موسسات آیبرو- آمریکن و رتبه‌بندی جهانی موسسات.

ایـن گـروه، بـه داده‌های پایگاه اسکوپوس از سال2003 تاکنون دسترسی دارد. جهت توسعه هر نسـخه جدید اس‌آی‌آر، دوره‌های زمانی پنج‌ساله برای تحلیل در نظر گرفته شده اسـت. دوره مورد تحلیل، سال‌های2003 تا 2011 را در قالب دوره‌های زمـانی پـنج‌سـاله پوشـش می‌دهد.  رتبه‌بندی موسسات آیبرو- آمریکن معمولا در ماه مارس منتشر می‌شود و شـامل تمامی موسسات آموزش عالی کشورهای آیبرو- آمریکن است کـه در آخـرین سـال از دوره پنج‌ساله، حداقل یک مدرک را منتشر کرده باشند. رتبه‌بندی جهانی موسسـات، در ماه جولای منتشر می‌شود و در این گزارش، موسساتی لحاظ می‌شوند کـه در آخـرین سال از دوره پنج‌ساله، حداقل 100مدرک علمی از هـرنـوع اعـم از مقـالات، نقـدها، نقدهای کوتاه، نامه‌ها، مقالات کنفرانس‌ها و ... را کـه توسـط اسـکوپوس گـردآوری شده است منتشر کرده باشند.

این گزارش‌ها حاوی شاخص‌هایی هستند که بـه کـاربران کمک خواهند کرد تا تاثیر علمی، تخصص‌های موضوعی، حجم برون داد و شـبکه‌های همکاری بین‌المللی موسسات را ارزیـابی کنند. گـزارش‌های رتبه‌بندی موسسـات سایماگو، «اس‌آی‌آر» برای نخستین‌بار در سـال2009مـیلادی منتشـر شد. مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری این نظام رتبه‌بندی میزان پژوهش‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه، خروجی‌های پژوهش، ارتباط پژوهشی  با مؤسسات صنعتی و همکاری‌های بین‌المللی هستند.

ویژگی‌های خاص این نظام رتبه‌بندی
یکی از رده بندی های معتبر مربوط به نظام SIR از موسسه های رده بندی سایماگو است که پروژه رده بندی دانشگاه‌های جهان را برای مرکز علمی ElseVier انجام می دهد و گزارش این رده بندی به صورت سالانه منتشر می شود. رده بندی که سایماگو ارائه می دهد بر مبنای پژوهش های منتشر شده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تاثیر آن در توسعه دانش در جهان است.

◾️ نگاه جهان شمول : این گزارش کلیه دانشگاه‌ها و سازمان های پژوهشی محور با هر اندازه و ماموریت از ۵ قاره دنیا را در بردارد.

◾️قابلیت تطبیق: به کاربران اجازه می دهد تا رتبه‌بندی خود را با اصلاح یا ترکیب شاخص‌ها طراحی نمایند. همچنین اجازه می دهد تا هر بعد فعالیت پژوهشی که مد نظر ارزیابی است را جداگانه اندازه گیری و مقایسه نماییم یا اینکه هر موسسه ای را بر اساسی نیازهای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.

◾️جامعیت داده ها: برای کسب نتایج قابل اطمینان و شفاف، داده ها از بزرگترین پایگاههای اطلاعاتی (SCOPUS) اقتباس می شود. این پایگاه شامل مجلات علمی و نیز شرح کنفرانس های علمی است. همچنین منابعی که لاتین نمی باشند را نیز پوشش می دهد.

شاخص‌های مورد بررسی نظام رتبه‌بندی سایماگو

شاخص‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی سایماگو
نحوه سنجش وزن زیرشاخص‌ها شاخص‌ها
برونداد رهبری (ضریب نورمال‌شده) توسط روش‌شناسی مؤسسه کارولینسکای سوئیس انجام می‌شود. در این روش ارجاعات داخلی (سایتیشن) مقالات منتشرشده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بررسی می‌شود. میانگین عددی سنجش 1 است، برای مثال چنانچه دانشگاه الف مقدار ارجاعات داخلی مقالاتش 0.8 باشد یعنی این مؤسسه 20 درصد کمتر از میانگین جهانی ارجاعات درونی داشته است و اگر ایت عدد 1.3 باشد یعنی 30 درصد بیشتر از میانگین عددی به پژوهش‌هایش ارجاع شده است.


13%برونداد رهبری
 

پژوهش
برتری رهبری نشان‌دهنده تعداد پژوهش‌هایی است که دانشگاه یا مؤسسه توزیع‌کننده اصلی آن بوده‌اند (از طریق مجلات، دسترسی آزاد در وبسایت و ...) 13% برتری رهبری
تعداد پژوهش‌هایی که در اسکوپوس توسط موسسه علمی منتشرشده است.. 8% برونداد
تعداد مقالات و پژوهش‌هایی که نویسنده مسئول آنها از موسسه علمی مورد نظر باشد. 5% رهبری علمی
نسبت تعداد کل پژوهشهای یک موسسه علمی به نویسندگان در مدت زمان خاص 5% استعداد علمی
برونداد پژوهشی موسسه علمی با همکاری موسسات علمی خارجی.
این شاخص با بررسی تعداد پژوهش‌هایی انجام می‌گیرد که در آنها همکاران پژوهش از موسسات خارج از کشور باشند.
2%
همکاری‌های بین‌المللی
 
تعداد پژوهش‌هایی که موسسه علمی در معتبرترین مجله حیطه مورد نظر چاپ می‌کند.
این شاخص توسط مجله‌شناسی گروه سایماگو بررسی می‌شود.
 
2% پژوهش‌های با کیفیت
تعداد بروندادهای علمی که جزء 10% پراستناد حیطه علمی مورد نظر باشد. 2% برتری

خروجی‌های پژوهشی که به معرفی اختراعات ثبت‌شده توسط مؤسسه علمی می‌پردازد.

25%

دانش نوآورانه
 


نوآوری
 
درصد خروجی‌های پژوهشی که در ثبت اختراعات ثبت شده باشد. 5% ضریب فناوری
تعداد لینکهای ورودی به دامنه وبسایت که توسط (ahrefs) سنجیده می‌شود. 15% لینکهای ورود به دامنه وبسایت
وبسایت دانشگاه
 
تعداد صفحات مؤسسه علمی که توسط گوگل سنجیده می‌شود. 5% اندازه وبسایت

کتاب رتبه‌بندی سایماگو توسط ISC
کتاب رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشور در نظام رتبه‌بندی سایماگو توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1392، منتشر شد. این کتاب دارای اطلاعات جامعی در زمینه این نظام رتبه‌بندی ارائه کرده است.

پایگاه اطلاعاتی ارزیابی مجلات سایماگو 
تمرکز سایماگو بر ارزیابی مجلات علمی سراسر دنیاست و بیشتر پژوهشگران این موسسه را با این فعالیت میشناسند. در پایگاه اطلاعاتی مجلات سایماگو می‌توان با جستجوی عبارتی مجلاتی که دارای نمایه اسکوپوس هستند را با امتیازات و رتبه‌بندی خاص مجلات (Q1,Q2, Q3, Q4) به صورت رایگان دریافت کرد. این پایگاه اطلاعاتی کاربرپسند و رایگان است و اکثر دانشگاه‌های جهان برای ارزیابی اساتید و دانشجویانشان از این پایگاه اطلاعاتی استفاده می‌کنند.

دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی سایماگو
یکی از مزایای این نظام رتبه‌بندی این است که تنها به اعلام چند دانشگاه برتر اکتفا نمی‌کند، بلکه دانشگاه‌های زیادی را همراه با جزئیات رتبه‌ها اعلام می‌کند، برای مثال برای کشور ایران در سال 2018، لیست 83 دانشگاه را منتشر شده است . دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز، به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم دانشگاه‌های ایران را در نظام رتبه‌بندی 2018 سایماگو کسب کردند. دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، تبریز، شیراز، یاسوج، اصفهان، کاشان، رازی و بوعلی‌سینا نیز به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم دانشگاه‌های جامع وزارت علوم و فناوری را کسب کردند.

➕ بیشتر بخوانید:


نظام رتبه‌ بندی رَوند 
نظام رتبه‌ بندی تایمز 
نظام رتبه بندی ملی ISC
نظام رتبه‌ بندی سای‌ ویژن

رنکینگ دانشگاه‌های برتر کشور طبق رتبه بندی شانگهای 2019
نظام رتبه بندی تایمز برترین های آموزش در اروپا را معرفی کرد

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش