رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در «وبومتریک» اعلام شد

به گزارش ویکی گرام،  نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی بین المللی وبومتریک در ژانویه ۲۰۲۰ منتشر شد. نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی Webometrics  در ژانویه ۲۰۲۰ و مقایسه آن با جولای ۲۰۱۹ میلادی منتشر شده است.

به کانال ویکی گرام در تلگرام بپیوندید  
 

علامت های منفی در کنار اعداد نشان دهنده کاهش رتبه است اما این رتبه بندی نشان می دهد که از میان ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور حاضر در این رتبه بندی ۳۹ دانشگاه دارای رشد در رتبه سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ هستند.

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۹

تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۲۰ و جولای ۲۰۱۹

درصد تغییر در ژانویه ۲۰۲۰

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۶۸¯

۵۵۰­

۱۸-

۳-

۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۹۳­

۸۱۹­

۲۶

۳

۳

*دانشگاه تربیت مدرس

۸۶۰­

۸۷۷¯

۱۷

۲

۴

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱۵۲­

۱۱۶۹­

۱۷

۱

۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۳۱۱­

۱۳۱۹­

۸

۱

۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۳۱۵­

۲۲۹۶¯

۹۸۱

۴۳

۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴۳۳¯

۱۳۹۰­

۴۳-

۳-

۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۶۴¯

۱۱۷۲­

۸۹۲-

۷۶-

۹

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲۰۹۸­

۲۱۶۵­

۶۷

۳

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲۱۵۶­

۲۲۲۳­

۶۷

۳

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۲۱۸­

۲۲۸۷­

۶۹

۳

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲۲۶۴­

۲۳۳۳­

۶۹

۳

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۲۳۱۹­

۲۴۳۰­

۱۱۱

۵

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۲۴۲۹¯

۲۴۰۷­

۲۲-

۱-

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲۵۲۶­

۲۵۷۶­

۵۰

۲

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲۷۱۶­

۲۸۰۱­

۸۵

۳

۱۷

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۲۷۳۱­

۳۰۸۸­

۳۵۷

۱۲

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۲۸۳۲­

۲۸۸۴­

۵۲

۲

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۲۸۴۹­

۲۹۳۲­

۸۳

۳

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲۹۰۱­

۲۹۷۹¯

۷۸

۳


ادامه جدول رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در وبومتریک

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۹

تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۲۰ و جولای ۲۰۱۹

درصد تغییر در ژانویه ۲۰۲۰

۲۱

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۲۹۲۸­

۳۰۰۰­

۷۲

۲

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۹۴۲­

۲۹۵۰­

۸

۰

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۳۱۰۱­

۳۱۴۵­

۴۴

۱

۲۴

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۳۲۱۴¯

۲۲۴۷­

۹۶۷-

۴۳-

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۲۳۳­

۳۳۵۱­

۱۱۸

۴

۲۶

دانشگاه علوم پزشکی قم

۳۲۵۷­

۴۱۸۰­

۹۲۳

۲۲

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳۲۷۵­

۳۳۴۱­

۶۶

۲

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۳۳۷۶­

۳۴۵۱­

۷۵

۲

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳۳۹۲­

۳۴۴۲­

۵۰

۱

۳۰

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۳۴۰۱­

۳۴۴۷­

۴۶

۱

۳۱

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۳۴۸۰¯

۲۷۰۲­

۷۷۸-

۲۹-

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۳۵۱۰­

۳۶۴۲­

۱۳۲

۴

۳۳

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۳۶۰۱­

۳۶۸۲­

۸۱

۲

۳۴

*دانشگاه شاهد

۳۶۳۶¯

۲۶۸۹¯

۹۴۷-

۳۵-

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳۶۸۹­

۳۷۶۸­

۷۹

۲

۳۶

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۳۶۹۹­

۳۷۸۰­

۸۱

۲

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۳۷۵۵¯

۲۸۱۱­

۹۴۴-

۳۴-

۳۸

دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی

۳۷۸۳­

۳۹۳۸¯

۱۵۵

۴

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۳۷۹۲­

۳۸۸۴­

۹۲

۲

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۳۸۱۹­

۳۸۸۴­

۶۵

۲


ادامه جدول رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در وبومتریک

رتبه کشوری

دانشگاه

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۲۰

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۹

تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۲۰ و جولای  ۲۰۱۹

درصد تغییر در ژانویه ۲۰۲۰

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی فسا

۳۹۸۹­

۳۹۹۵­

۶

۰

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

۴۱۳۹­

۴۲۲۷­

۸۸

۲

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۴۲۲۵¯

۳۳۰۵­

۹۲۰-

۲۸-

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۴۴۲۵­

۴۵۲۴¯

۹۹

۲

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۶۲۰۰­

۴۶۹۰­

۱۵۱۰-

۳۲-

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۷۷۲۱­

۸۰۵۱­

۳۳۰

۴

۴۷

دانشکده علوم پزشکی مراغه

۷۸۱۸¯

۶۸۱۵­

۱۰۰۳-

۱۵-

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

۱۰۸۸۶¯

۱۰۴۳۰¯

۴۵۶-

۴-

۴۹

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۱۱۴۱۵¯

۱۱۳۶۱­

۵۴-

۰

۵۰

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۱۴۴۹¯

۷۲۱۴­

۴۲۳۵-

۵۹-

۵۱

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۱۱۴۹۷¯

۱۱۰۹۹¯

۳۹۸-

۴-

۵۴

دانشکده علوم پزشکی آبادان

۱۴۰۴۵¯

۱۳۸۹۲­

۱۵۳-

۱-

۵۵

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

۱۷۱۱۶¯

۱۶۹۳۴­

۱۸۲-

۱-

۵۶

دانشگاه علوم پزشکی بم

۱۹۰۷۰¯

۱۶۶۹۸

۲۳۷۲-

۱۴-

۵۷

دانشکده علوم پزشکی ساوه

۲۰۶۲۸

-

-

-

۵۸

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

۲۱۰۱۴­

۲۱۹۹۱­

۹۷۷

۴

۵۹

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

۲۱۹۸۵­

۲۲۸۵۶­

۸۷۱

۴

۶۰

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

۲۲۱۸۸¯

۲۱۶۵۰¯

۵۳۸-

۲-

۶۱

دانشکده علوم پزشکی خلخال

۲۵۴۹۲¯

۲۴۴۵۶

۱۰۳۶-

۴-

بر اساس اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، رتبه کشوری در بخش علوم پزشکی مشخص شده است. همچنین دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد، هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن را شامل می‌شوند. به گزارش مهر، وبومتریک (Webometrics) یا رتبه بندی وب سایت های دانشگاهی یک رتبه‌بندی وب‌سنجی است که در سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس چهار شاخص تهیه شده است.
 

شاخص حضور (۵ درصد)،  شاخص ضریب تأثیر (۵۰ درصد)، شاخص بازبودن و شفافیت (۱۰ درصد)، شاخص عالی بودن (۳۵ درصد) در این رتبه بندی موثر هستند. به این ترتیب: 

«ارائه دانش عمومی» (اندازه یا تعداد صفحات اصلی وب سایت اصلی موسسه که منشاء آن در گوگل قابل بازیابی باشد) با وزن ۵ درصد.  «قابلیت مشاهده محتویات وب» (تأثیر تعداد شبکه های خارجی که به صفحه های وب موسسه پیوند می زنند عادی شده و سپس ارزش متوسط آن که منشاء آن Ahrefs و Majestic است) با وزن ۵۰ درصد.
 

«شفافیت» محققان برتر استناد شده (تعداد استنادات از ۱۰۰ نویسنده برتر (به استثنای ۵ ناحیه خارج) که منشاء آن پروفایل گوگل اسکولار محققان است) با وزن ۱۰ درصد. «عالی بودن» مقالات برتر استناد شده (تعداد مقالات در میان ۱۰ درصد برتر و دارای بیشترین استناد در ۲۶ رشته برای پنج سال: ۲۰۱۳-۲۰۱۷ که منشاء آن Scimago است) با وزن ۳۵ درصد.» از شاخص های وبومتریک هستند.

➕بیشتر بخوانید:


ضروریت سنجش سلامت روان متقاضیان رشته‌های علوم پزشکی 
جزئیات تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع ارشد به آموزش محور
اعلام زمان برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه / معرفی ۳۶ دانشجو

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش