نمره تافل و آیتلس مورد نیاز برای ۱۰ دانشگاه برتر انگلیس

کشور انگلیس به داشتن کیفیت بالای آموزش و تعداد مناسب موسسات، کالجها و دانشگاههای مختلف در بین کشورهای دنیا معروف است. این کشور چندین دهه است که به عنوان یک مقصد تحصیلی مناسب برای دانشجویان سراسر دنیا شناخته می‌شود به طوری که امروزه بیش از ۳۴۰ هزار دانشجوی بین المللی (خارج از قلمرو بریتانیا) در این کشور مشغول تحصیل می‌باشند که این تعداد دانشجو ۱۸ درصد از کل دانشجویان این کشور را تشکیل می‌دهد. این کشور بیش از ۱۰۰ دانشگاه در سراسر خاک خود دارد و معروف‌ترین رشته‌هایی که در این کشور دنبال می‌گرد رشته‌های مهندسی و تجارت است. اغلب شهرهای این کشور حداقل دارای دو دانشگاه هستند با این حال شهری مانند لندن به تنهایی دارای بیش از ۳۰ مرکز آموزشی است.

در ادامه با ما و نمرات اعلام شده توسط ۱۰ دانشگاه برتر کشور انگلیس برای آزمون‌های تافل و آیلتس همراه باشید.

قبل از پرداختن به نمرات اعلام شده توسط هر دانشگاه ذکر چند نکته ضروری است: ۱- توجه گردد که نمرات اعلام شده در کف و حداقل نمره مورد نیاز برای پذیرش است و برخی از دانشگاهها برای مقاطع تحصیلات تکمیلی و یا رشته‌های خاص نمره بالاتری از شما طلب خواهند نمود. ۲- منظور از آزمون آیلتیس نوع آکادمیک آن می‌باشد. ۳- احتمالا دانشگاههایی که نمره آزمون تافل اینترنتی را اعلام نموده‌اند اما مقدار آن را برای تافل کاغذی اعلام ننموده‌اند نمره معادل سازی شده تافل کاغذی را از شما خواهند پذیرفت.
 

۱- دانشگاه کمبریج  University of Cambridge

تافل
به صورت عمومی هیچ نمره‌ای برای آزمون تافل اعلام نگردیده است.

آیلتس
نمره مجموع: ۷/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۷ باشد.

تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.


۲- دانشگاه آکسفورد  University of Oxford

تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۱۰۰
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۴، صحبت کردن: ۲۵، خواندن:‌ ۲۴، شنیدار: ۲۲

آیلتس
نمره مجموع: ۷
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.

تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۳- دانشگاه کالج لندن  University College London

تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۹۲
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۴، صحبت کردن: ۲۰، خواندن:‌ ۲۴، شنیدار: ۲۰
 
آیلتس
نمره مجموع: ۶/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۴- کالج سلطنتی لندن  Imperial College London

کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۹۲
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۰، صحبت کردن: ۲۰، خواندن:‌ ۲۰، شنیدار: ۲۰
 
آیلتس
نمره مجموع: ۶/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
۵- دانشگاه ادینبرو  The University of Edinburgh

تافل
کاغذی: ۵۸۰
اینترنتی: ۹۲
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۰، صحبت کردن: ۲۰، خواندن:‌ ۲۰، شنیدار: ۲۰

آیلتس
نمره مجموع: ۶/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.

تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۶- کالج کینگ لندن  King’s College London

کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۸۰
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۰، صحبت کردن: ۲۰، خواندن:‌ ۲۰، شنیدار: ۲۰

آیلتس
نمره مجموع: ۶
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۵/۵ باشد.

تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 
۷- دانشگاه منچستر  The University of Manchester
تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۸۰
هر رشته دارای حداقل نمره خاص خود است با این حال کمترین حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۱۷، صحبت کردن: ۲۰، خواندن:‌ ۱۸، شنیدار: ۱۷
برای دیدن حداقل نمره دقیق تافل اینترنتی برای هر رشته مقدار دقیق حداقل نمرات هر کی از مهارتهای چهارگانه آن از اینجا لیست رشته‌ها و نمرات را ملاحظه نمایید.

آیلتس
نمره مجموع: ۶
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۵/۵ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۸- مدرسه اقتصاد لندن  London School of Economics and Political Science

تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۱۰۷
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۷، صحبت کردن: ۲۷، خواندن:‌ ۲۷، شنیدار: ۲۷

آیلتس
نمره مجموع: ۷
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۷ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۹- دانشگاه بریستول  University of Bristol

تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۹۲
حداقل نمره در بخش نوشتار: ۲۳

آیلتس
نمره مجموع: ۶/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.
 

۱۰- دانشگاه وارویک  The University of Warwick

✨ مقطع کارشناسی

تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
کامیپوتری: ۲۱۳
اینترنتی: ۸۷
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۱، صحبت کردن: ۲۳، خواندن:‌ ۲۲، شنیدار: ۲۱

آیلتس
نمره مجموع: ۶
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۵/۵ باشد.

تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.

✨ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
تافل
کاغذی: به صورت عمومی اعلام نشده است.
کامیپوتری: به صورت عمومی اعلام نشده است.
اینترنتی: ۹۲
حداقل نمرات در چهار مهارت عبارت است از: نوشتار: ۲۱، صحبت کردن: ۲۳، خواندن:‌ ۲۲، شنیدار: ۲۱

آیلتس
نمره مجموع: ۶/۵
همچنین بایستی نمره تمامی مهارتها (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار) حداقل ۶ باشد.
 
تمامی نمرات فوق مطابق تاریخ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می­‌باشند با این حال از اینجا می­‌توانید تغییرات احتمالی در آینده در نمرات را ملاحظه نمایید.

4 دیدگاه

 • پارسا
  1397-02-20 02:30:55
  سلام میخواستم بدونم تنها با داشتن نمره مناسب در بخش آیلتس میتونم برای مقطع کارشناسی از دانشگاه های خوب در انگلستان مثل کمبریج یا امپریال کالج یا هر دانشگاه دیگه ای>دریافت کنم با به مدارک دیگه ای هم نیازه؟.ممنون از پاسخگوییتون
  • مسعود صادقی
   1397-03-22 00:26:35
   سلام داشتن نمره بالای آیلتس شرطی بسیار مهم در گرفتن پذیرش از دانشگاههای مانند کمبریج یا امپریال کالج است با این حال موارد مهم دیگر مانند داشتن رزومه قدرتمند بسیار شایان توجه است چرا که رقابت شدید موجود برای گرفتن پذیرش از این دانشگاهها موجب حذف نفرات ضعیف‌تر به لحاظ کیفیت می‌گردد.
 • مژگان
  1397-07-20 15:21:23
  سلام میشه لطف کنید سر فصل دروس رشته مهندسی نرم افزار در دانشگاه سلطنتی لندن رو ارائه بدید؟ که محتوای دروس چی هستش؟ ممنونم
  • سمانه بانی
   1397-07-21 10:56:18
   سلام مژگان جان لینک رو بررسی کنید و در صورتی که باز هم سوالی بود با ما در ارتباط باشید https://www.imperial.ac.uk/study/ug/courses/computing-department/meng-computing-software-engineering-/
 • نرجس مرادخانی
  1398-03-20 07:19:46
  باسلام من دندانپزشک هستم برای گذراندن یک دوره یکساله ایمپلنت دندانی در King’s College چه نمره ایلتسی لازمه
 • نرجس مرادخانی
  1398-03-20 15:21:04
  سلام نمره ايلتس براي گذراندن دوره تكميلي ايمپلنت دندانپرشكي در انگلستان مثلا كالج كينگز بايد حدالاقل چند باشه

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش