نکات کلیدی قبل از ثبت‌نام در آزمون استخدامی سال 99

ثبت‌نام برای شرکت در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ از  پنجشنبه ۲۰ شهریوماه سال ۱۳۹۹ منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کنند.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ نیز  با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است.

شرایط عمومی داوطلب
داشتن تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی، التزام به قانون اساسی، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند، عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، نداشتن سابقه محکومیت جزایی. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح. داوطلبان استخدام نباید جزو نیرو‌های بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی و همچنین بازنشسته باشند به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست‌های سازمانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به صورت رسمی و پیمانی دارا هستند پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر در زمان استخدام نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.

شرط سنی استخدام
داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۲۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر ۳۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم، حداکثر ۳۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر ۴۰ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و حداکثر ۴۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکترا. جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از سطح حداکثر سن معاف هستند.

تذكر :
ملاك عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت دانشنامه، و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت )تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، كارت پایان خدمت( و همچنین در خصوص معافیت دائم )تاریخ مندرج در قسمت صدور كارت معافیت دائم(، آخرین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر ) (1399/06/29میباشد؛ ملاك عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر ) (1399/06/20میباشد.

مواد آزمون عمومی
 فناوری اطلاعات، مهارت‌های هفتگانه icdl، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندی‌های عمومی

مواد آزمون تخصصی
برای هر یک از مشاغل در جدول شماره ۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام مشخص شده است. تمام سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه‌ای با ضریب ۱ است ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد. در این آزمون استخدامی معلولین دارای سهمیه هستند و جذب معلولین با ارائه معرفی نامه اداره کل بهزیستی استان از محل احیای استخدامی ۳ درصد قانون جامع حمایت از معلولان صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر، کسب حد‌نصاب نمره لازم و رقابت بین تمام داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی انجام می‌شود.

زمان آغاز ثبت نام
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه  1399/06/20لغایت روز شنبه مورخ  1399/06/29انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبتنام به هیچوجه قابل تمدید نخواهد بود.صفحه 6 متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی  www.sanjesh.orgمراجعه و پس از پرداخت مبلغ ) 610/000ششصد و ده هزار( ریال به صورت الكترونیكی و با كارت های بانكی متصل به شبكه ی شتاب نسبت به تكمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

موكداً تاكید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شركت در امتحان مشترك فراگیر باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

زمان برگزاری آزمون استخدامی
كارت شركت در امتحان مذكور از روز سه شنبه  1399/08/06برایمشاهده و پرينت بر رویسايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت. هشتمين امتحان مشترك فراگير در روزجمعه  1399/08/09در تهران و با توجه به آمار شركت كنندگان، حسب مورد در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی ميباشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری امتحان مشترك فراگير بر روی كارت شركت در امتحان
مشترك فراگير درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در امتحان مشترك فراگير به منزله تاييد اطلاعات ارسالیاز سویداوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجرای امتحان مشترك فراگير توسط دستگاه اجرايی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟
تاریخ دقیق ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99  مشخص شد

شرایط عمومی و شرط سن برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1399

وضعیت سهمیه ها
بر اساس راهنمای دفترچه ثبت نام این آزمون، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت درامتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمی ههای ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر یک ازمجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره کسب شده در امتحان مشترک فراگیر به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می پذیرد.

همچنین بر اساس تبصره چهار این دفترچه، مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هرداوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید.بنابراین مشمولین سهمیه  25 درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان رادر دفترچه انتخاب نمایند.

کسب حدنصاب
معرفی داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه استخدامی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات کسب شده، سهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیرمی باشد: پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب امتحان،معادل پنجاه ( ۵۰ ) درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن امتحان مشترک فراگیر با ارزش وزنی چهل ( ۴۰ ) درصد برای حیطه عمومی وشصت ( ۶۰ )درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد. در این مرحله امتیازاتو سهمیه های قانونی ذکر شده در متن آگهی (به استثنای موارد ذکر شده در  بندهای ۶ و ۹ سهمیه ایثارگران) اعمال نخواهد شد.

چگونگی گزینش
۱) پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد ( ۷۰ ) درصد برای آزمون های کتبی (عمومی و تخصصی) و سی ( ۳۰ ) درصد برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمی ههای قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

۲) در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، انتخاب نفر اصلی صرفاً بر اساس نمره کل اولیه آنان با وزن چهل ( ۴۰ ) درصد برای حیطه عمومی و شصت ( ۶۰ ) درصد برای حیطه تخصصی نمرات این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت می پذیرد.

مدرک دانش آموختگان دانشگاه آزاد
مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد در صورت پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
2 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
6 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش