رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید از رشته های مورد پذیرش این آزمون آگاهی داشته باشند سپس در صورت مطابقت داشتن رشته فارغ التحصیلی خود با رشته های های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدامات لازم برای ثبت نام را انجام دهند. در این قسمت به معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش میپردازیم اما با توجه به اینکه دفترچه ثبت نام سال 1400 هنوز منتشر نشده است ، برای آگاهی بیشتر شما رشته های مورد نیاز در سال های گذشته که احتمالا امسال هم همین رشته ها مورد پذیرش باشند را در ادامه معرفی میکنیم:

رشته هایی که برای مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه نظری پذیرش دارد

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی و روانشناسی، روانشناسی شخصیت و علوم تربیتی
دانش آموختگان رشته های روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری، برنامه ریزی درسی وتحقیقات آموزشی

 


ظرفیت پذیرش شهرهای مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش 1400 شغل دبیری تربیت بدنی

رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش (مرد و زن):

کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ورزشی در کلیه گرایش ها

 رشته دبیری ریاضیات

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی، ریاضی محض، ریاضی کاربردی


شغل دبیری زیست شناسی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست شناسی، بیولوژی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری علوم تجربی و زیست شناسی محض
 

 شغل دبیری عربی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری زبان و ادبیات عرب
دانش اموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد عربی و مترجمی زبان عربی


 شغل دبیری فیزیک

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری فیزیک، فیزیک محض، فیزیک کاربردی و هواشناسی
دانش آموختگان کارشناسی وکارشناسی ارشد فیزیک علوم دریا و فیزیک اتمی هم پذیرش می‌شوند.


شغل دبیری ادبیات فارسی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فارسی


شغل دبیری دینی و قرآن
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری الهیات، معارف اسلامی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث. دانش آموخته حوزه.


شغل دبیری انگلیسی

کلیه دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های زبان انگلیسی


شغل دبیری شیمی

دانش آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد کلیه گرایش های شیمی (آلی، تجزیه، کاربردی)


 شغل دبیر علوم اجتماعی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، مطالعات اجتماعی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد، برنامه ریزی اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی

آزمون رشته مربی پرورشی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های روانشناسی (رشد، شخصیت، بالینی)
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های مشاوره تربیتی و علوم قرآنی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های علوم معارف اسلامی

➕ بیشتر بخوانید:


نکات کلیدی قبل از ثبت‌نام در آزمون استخدامی 
برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟

منابع سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
اعلام شرط سنی و شرایط عمومی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش


 

جایگاه شغلی لیست رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در سال 1400
آموزگاری ابتدایی (استثنایی) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
آموزگاری ابتدایی (ابتدایی) آموزش ابتدایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسی دبیری ادبیات فارسی (لیسانس ، فوق لیسانس) ، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر تربیت بدنی معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسی مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ریاضی دبیری ریاضی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ریاضی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – آمار کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسی دبیری زبان انگلیسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر زیست شناسی آموزش علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر شیمی شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر عربی زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعی جامعه شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربی زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر فیزیک فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر معارف اسلامی (فلسفه) فلسفه کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری اقتصاد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری تاریخ تاریخ کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا) دبیری جغرافیا (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (زمین شناسی) علوم زمین (لیسانس ، فوق لیسانس) – زمین شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن(کار و فناوری) مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری معارف اسلامی(معارف اسلامی) تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری هنر ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مراقب سلامت بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس ، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارس الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس)
مشاور واحد آموزشی روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپ کاردانی چاپ (فوق دیپلم)
هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک) مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک) مهندسی برق کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز چاپ مهندسی چاپ (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداری حسابداری کلیه گرایش ها (لیسان، فوق لیسانس)
هنرآموز زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید(ساخت و تولید) مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار) مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساختمان مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز سرامیک مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوب چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )
هنرآموز طراحی و دوخت طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاری بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (انیمیشن) تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک) ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ماشین های کشاورزی تکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژی مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس ، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز معدن مهندسی معدن کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرو مکانیک خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبری مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نساجی مهندسی نساجی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشی دبیری نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری) علمی کاربردی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر) کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک) الکترونیک ( فوق دیپلم ) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار ساختمان) ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار تاسیسات) کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز(استادکارساخت و تولید) کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع چوب) صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز(استادکارمکانیک خودرو) کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
هنرآموز الکترونیک مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیسات مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع دستی علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع دستی گرایش های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع غذایی مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز علوم دامی دامپروری (لیسانس ، فوق لیسانس) – دامپزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات دامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علوم دامی (لیسانس ، فوق لیسانس)
 

183 دیدگاه

 • زهرا
  1399-11-02 16:42:39
  سلام..ببخشید خیلیامیگن ارطریق این ازمون خیلی تعداد محدود میگیرن درسته
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-17 21:36:54
   سلام . بله متاسفانه تعداد جذب در هر رشته محل کمه
 • سحر
  1399-11-10 01:07:22
  سلام منظور از هنرآموز یعنی چکاره میشن مثلا هنر آموز زراعی یعنی چی ؟؟؟
 • ناشناس
  1399-11-11 16:56:59
  اصلا بحق نیستن پیش پیش خودشون استخدام کردن فقط مردمو سرکارمیزارن هزینه کافی نتو ثبت نام بدن
 • ..
  1399-11-12 18:23:46
  سلام رشته دانشگاهیم حسابداریه. از چه طریق میشه معلم شد میشه یه توضیحی بدین
 • ستاره
  1399-11-26 05:56:13
  سلام من لیسانس مهندسی شهرسازی دارم . برای ازمون های استخدامی اموزش و پرورش دو عنوان هنر اموز ساختمان و هنر اموز نقشه کش عمومی لیسانو فوق لیسانس معماری و شهرسازی و لیسانس و فوق لیسانس معماری گرایش شهرسازی میخواد در حالی که این دورشته در لیسانس جدان و لیسانس معماری گرایش شهرسازی نداریم اصلا.میخوام بدونم منم میتونم تو این کد رشته ها شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-17 21:37:27
   سلام . منتظر دفترچه راهنما باشید و گرایشتون رو بررسی کنید
 • مهندس شبکه
  1399-11-30 10:57:57
  با سلام اخه چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT) نمی خواهند مگه ما چه گناهی داریم
 • مهندس شبکه
  1399-11-30 10:59:23
  با سلام چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات نمی‌خواهند
 • علیرضا
  1399-11-30 20:08:33
  سلام هنراموزکامپیوترزده مهندسی کامپیوترکلیه گرایش ها شامل مهندسی ای تی هم می شه؟
 • عاطفه
  1399-12-10 20:26:55
  سلام ثبت نامش چه موقع هست؟؟؟
 • علی
  1399-12-14 14:00:22
  من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم میتونم در آزمون شرکت کنم
 • علی
  1399-12-14 14:01:34
  من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم میتونم در آزمون شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-17 21:35:54
   سلام . رشته های مهندسی در بقیه دستگاه های اجرایی در همین ازمون جذب میشن
 • كاظمي
  1399-12-18 00:34:54
  سلام من رشته علم اطلاعات خوندم زيرمجموعه علوم تربيتي محسوب ميشه؟ و ميشه ازمون شركت كرد؟
 • علی
  1399-12-18 08:20:03
  رشته ی مطالعات خانواده میتواند شرکت کنه?
 • علی
  1399-12-18 08:20:47
  رشته ی مطالعات خانواده میتواندشرکت کنه?
 • ....
  1399-12-18 11:52:34
  سلام بامدرک دیپلم میشه استخدام شد؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:50:16
   سلام. در برخی رشته ها که خیلی کم هستن بله میشه شرکت کرد.
 • Roya
  1399-12-18 20:36:26
  سلام کارشناسی مدیریت دولتی میتونه در ازمون شرکت کنه؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:49:49
   سلام. خیر . رشته های مدیریتی در بقیه دستگاه ها جذب میشن.
 • وفایی
  1399-12-18 22:56:19
  سلام من امسال فارغ التحصیل میشم میتونم شرکت کنم در آزمون؟ تیرماه فارغ التحصیل میشم
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:49:20
   سلام. اگه تا قبل ثبت نام فارغ التحصیل شده باشید بله میتونید.
 • ویانا
  1399-12-19 12:33:22
  سلام من رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی خوندم میتونم‌‌تو آزمون شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:48:54
   سلام . رشته های مهندسی در دستگاههای اجرایی دیگه جذب میشن
 • سلمان
  1399-12-19 13:31:46
  سلام کسی خبر نداره زمان آزمون کی هست؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:48:25
   سلام . گفتن اردیبهشت اما هرسال به تعویق میفته
 • فرشته
  1399-12-20 00:13:08
  سلام قضیه مشاوره و ثبت نام های تلفنی که گذاشتند برای پیش ثبت نام چی هستش ۳ساعت کامل هم تلفن رو مشغول میکنند که دقیقه ای۲هزارتومان هزینشه و در اخر هم همه چیز سرکاریه
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:47:55
   سلام . چنین چیزی وجود نداره و کلاه برداریه. ثبت نام فقط از سایت سنجش انجام میشه.
 • صادق
  1399-12-20 13:07:31
  سلام. وقت بخیر. نمیدونید احتمالا کِی زمان ثبت نام شروع میشه. آخه من برج4 س بازیم تموم میشه. میترسم ثبت نام قبل برج4 باشه. اگه ثبت نام قبل برج4 باشه میشه ثبت نام کنم و. بعدا ویرریش اطلاعات بزنم؟! ممنون میشم جواب بدید.
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:47:02
   سلام . گویا قراره اردیبهشت ثبت نام شروع بشه اما هر سال به نعویق میفته.
 • Mahi
  1399-12-21 13:52:26
  سلام میشه خواهش کنم یکی بگه تاریخ آزمون کی هست من لیسانس رشته علوم اجتماعی دارم
  • سحر اسفندیاری
   1399-12-22 21:46:28
   سلام . گویا ثبت نام اردیبهشت اغاز میشه. اما هر سال به تعویق میفته. در همین سایت اطلاع رسانی میکنیم.
 • ناشناس
  1399-12-22 21:55:44
  سلام تاریخ دقیق ازمون کی هست
 • باقری
  1399-12-23 14:12:12
  سلام..ترم اخر لیسانس اموزش ابتدایی هستم ایا استخدامی اردیبهشت میتونم شرکت کنم تا خرداد ماه ک مدرک بگیرم
 • فرخنده
  1399-12-23 17:49:25
  من خودم با این مشاوره تماس گرفتم اطلاعات خوبی بهم داد حتی ثبت نام اصلی رو هم تلفنی انجام دادم منظورشون از اینکه میگن پیش ثبت نام اینه که اطلاعاتمون مثل سن ورشته تحصیلی و مشخصات کامل ارسال میشه به سازمان سنجش واقعا کلی کتاب بهمون معرفی میکنن که بخونیم قبول بشم فقط هزینه گزافی داره دقیقه ای دوهزار تومن زیاده و واقعا یه نوع کاسبی برا خودشون درست کردن و مشاوره خیلی حرف میزنه چون به نفع خودشونه چیه عنوان یه شخصی که این کار رو انجام دادم وضرر مالی دیدم توصیه میکنم شما انجام ندین چون هزینش زیاده
 • فرخنده
  1399-12-23 17:50:55
  درکل اصل مطلب اینه که قشنگ درس بخونیم مشاوره اینا همه الکیه
 • میرزایی
  1399-12-23 19:08:49
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم درآزمون شرکت کنم
 • میرزایی
  1399-12-23 19:11:37
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم در آزمون شرکت کنم
 • مهندس آی تی
  1399-12-23 19:11:48
  مهندسی کامپیوتر شامل مهندسی ای تی هم میشه؟
 • مهندس آی تی
  1399-12-23 19:12:53
  تعداد ظرفیت شهرها رو نمیذارین؟
 • آرش
  1399-12-23 22:07:11
  سلام چرا رشته حقوق برا دبیری پذیرش نداره
 • میرزایی
  1399-12-24 10:30:30
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم در آزمون شرکت کنم؟پس تکلیف ما چی میشه ؟اگه استخدامی نداشت چرا این رشته رو تو دانشگاه تدریس کردید ؟
 • مریم
  1399-12-24 12:28:44
  سلام درسته میگن این ازمون بهار فقط مال نهضتی و حق التدریس هست ینی ما هایی این شرایط نداریم نمتونیم؟؟
 • عبدالهی
  1399-12-24 14:10:38
  باسلام محض رضای خدا یکی به ما بگه استخدامی اموزش وپرورش ۱۴۰۰ رشته مهندسی فناوری اطلاعات وارتباطات میگیرید یا نه من هرجا زنگ میزنم میپرسم پاسخگو نیستن خواهش میکنم جوابگو باشید ممنونم
 • ناشناس
  1399-12-24 22:08:51
  سلام آیا این آزمون هم بومی پذیری شهرستانی هس؟
 • مهدی مهرابی
  1399-12-25 14:31:55
  باسلام میشه لطفابگین شرایط سنی برای کاردانی چندسال هستش؟
 • محمد حسینی
  1399-12-29 14:53:56
  سلام چرا بنده با مدرک فوق لیسانس رشته فیزیک استخدام دولتی نداره یعنی فیزیک تو این مملکت هیچ کارایی نداره
 • علی
  1400-01-03 15:29:37
  سلام عرض شد میشه لطف کنید درمورد این رشته هنر آموز(استاد کار)که تو آزمون جذب هم داره یه توضیع بدین.ممنون میشم
 • بانوو
  1400-01-04 16:50:54
  اخه چرا رشته حسابداری را می خواد ولی مدیریت بازرگانی رو نمی خواد.این دوتا رشته که ۴ترم اول رو مشترک درس می خونن ؟؟؟
 • مهلا
  1400-01-04 21:46:30
  سلام. آقا چرا اصلا رشته مدیریت فناوری اطلاعات تو هیچ آزمون استخدامی نیست؟ اگر به درد نمیخوره چرا تو دانشگاه این رشته رو گذاشتن؟ نه تو دبیری نه تو ادارات. کلا من نمیدونم به چه دردی میخوره. عمرمون رو هدر دادیم فقط
 • ش ز
  1400-01-05 10:11:35
  من رشتم پرستاریه امسال میخوان؟
 • سمانه
  1400-01-05 11:06:05
  ببخشید وقتی هیچ ارگانی رشته خاکشناسی رو اتخدام ندارن چرا مردم رو سر کار می زارن و۴ سال عمر مون رو حدر می دن یعنی کارشناس خاکشناسی نمی تونه بچه های ابتدایی رو در س بده چرا پس درس خوندیم
 • زهرا
  1400-01-05 12:57:38
  سلام نمیدونم ماها که به امید آموزش وپرورش رفتیم گرایش دبیری درس خوندیم چه گناهی کردیم که عاشق شغل معلمی شدیم حالا گرایشهای دیگه نوبت ما را نمیدن ماهم که هر جا میریم واسه کار میگن فقط بدرد آموزش وپرورش میخوره رشته شما تو راخدا یکی به داد ماها برسه چکار باید کنیم یه عده ای که چیزی از معلمی نخوندن ونمیدونن دارن جدب آموزش وپرورش میشن و انوقت مدرک ما داره خاک میخوره
 • nahiiid
  1400-01-05 15:30:03
  سلام خسته نباشید من لیسانس علوم سیاسی دارم آیا میتونم تو آزمون شرکت کنم برای دبیری تاریخ؟؟؟
 • صحرایب
  1400-01-05 21:03:03
  سلام..لیسانس مدیریت بیمه هم میتونه شرکت کنه؟
 • مدینی
  1400-01-05 21:10:43
  رشته حقوق میتونه ثبت نام کنه؟
 • مژگان
  1400-01-07 01:16:05
  سلام من کارشناسی تربیت مربی پيش دبستانی دارم پس این وسط ماها چی میشیم ینی کلا ما هیچ رشته مون بدرد نمیخوره این همه درس خوندیم و هزینه کردیم!؟؟؟ ینی هیچ سنخیتی با آموزش و پرورش نداره!؟؟؟؟
 • برلیان
  1400-01-07 01:20:57
  سلام من فوق دیپلم شیمی کاربردی دادم میتونم در آزمون شرکت کنم واسه چه رشته ای؟
 • Nasim
  1400-01-07 16:02:12
  سلام. رشته کاردانی حسابداری هم میتونن شرکت کنن؟ میشع راهنمایی کنید؟ هنرآموز منظورش چیه؟ مثلا هنرآموز زراعی یعنی چی؟
 • ناشناس
  1400-01-08 17:32:58
  سلام من کارشناسی علوم تغذیه هستم ٣٩ ساله میتونم شرکت کنم?
 • sn
  1400-01-08 17:34:47
  سلام کارشناسی تغذیه ٣٩ ساله میتونم آزمون شرکت کنم?
 • وهب حقدان
  1400-01-09 14:58:07
  سلام خسته نباشید،من کارشناسی رشته حقوق رو گذروندم آیا میتونم در آزمون شرکت کنم لطفا جواب بدین ممنون میشم?
 • فافا
  1400-01-09 21:57:46
  سلام ثبت نام ازمون که در اردیبهشت هست همه افراد میتونن شرکت کنن یا فقط معلمان حق التدریسی و نهضتی هستن ؟
 • الهه قربانی
  1400-01-09 22:20:59
  سلام ببخشید ماها که ارشد داریم و سنمون از ۴۰ گذشته چی کار باید بکنیم؟ حق ثبت نام نداریم؟ البته ۱۰ سال توی یک شرکت خصوصی بیمه دارم آیا این بیمه ام حساب میشه و توی سن شرکت کننده تاثیر داره؟
 • سعیده جوادی
  1400-01-10 11:21:28
  همه ی اینا الکیه بودجه ی آموزش و پرورش کم اومده بالاخره ما ها باید بریم سمت این طور چیزا پول بدیم تا تامین بشه بعضی رشته ها در هر شهر فقط 1 نفر در حالی که تو دانشگاه فرهنگیان که هنوز مدرک نگرفتن و 18 سالشونه بیشتر نیرو جذب شدن داخل ، دمتون گرم که ما رو دست میندازید خدایا عدالتت رو هر چه زودتر اجرا کن دیگه خسته شدیم
 • سعیده جوادی
  1400-01-10 11:22:04
  لعنت به ذات شون با این آزمون
 • صدرا
  1400-01-11 18:01:37
  سلام من لیسانس الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی دارم من برای دبیری معارف چه کتاب های تخصصی باید بخونم؟لطفا اگه میشه راهنماییم کنید
 • یاسین
  1400-01-13 14:04:57
  سلام من رشته صنایع (کلیه گرایش ها) هستم میتونم آزمون بدم؟
 • صبا
  1400-01-15 10:11:03
  با سلام رشته مدیریت برنامه ریزی و آموزشی هم میتواند در آزمون 1400 شرکت کند یاخیر خواااهش میکنم پاسخ بدین
 • مریم
  1400-01-15 12:13:25
  سلام من کاردانی اموزش ابتدایی دارم با این مدرک تحصیلی میشه ازمون استخدامی شرکت کرد؟
 • شایسته
  1400-01-15 21:10:07
  سلام .حقیقت داره که این آزمون استخدامی آموزش وپرورش درسال1400مختص نهضتی هامی باشد؟؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید
 • شکوهی
  1400-01-16 20:35:18
  سلام.رشته من مهندسی گیاهان دارویی هستش ثبتنام نمیتوتم بکنم؟؟
 • شکوهی
  1400-01-17 08:53:39
  سلام .خسته نباشید.مجدد پیام دادم رشته من مهندسی گیاهان دارویی (لیسانس)هستش میشه ثبتنام کرد یا نه؟؟
 • میثم
  1400-01-17 12:57:53
  با سلام واسه رشته حقوق چه درسهایی هست؟
 • میثم
  1400-01-17 12:57:53
  با سلام واسه رشته حقوق چه درسهایی هست؟
 • زينت صيدالپور
  1400-01-17 13:56:07
  سلام من كارداني هنرهاي تجسمي(نقاشي)دارم كارشناسي مجسمه سازي و ارشد باستان سنجي ايا ميتونم در ازمون اموزش پرورش امسال شركت كنم چون اصلا رشته هاي منو نداره
 • علیزاده
  1400-01-18 07:32:56
  سلام ثبت نام آزمون زمانش کیه؟من کاردانی مکانیک دارم ،منظورازهنرآموزیعنی توی حقوق وقراردادبادبیری ومعلمی فرق داره؟
 • درتاج
  1400-01-18 10:33:24
  سلام رشته تحصیلی من آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد است ایا در آزمون استخدامی آموزش پرورش می توانم شرکت کنم
 • پریسا
  1400-01-19 01:16:11
  سلام. برای رشته مراقب سلامت شرط سنی چندساله. بنده پرستارم ۷سال سابقه. آیا سابقه ام از سنم کم نمیشه؟
 • م
  1400-01-20 21:12:39
  سلام . من رشته ی فقه و حقوق دردانشگاه دولتی مشغول به تحصیل هستم میتونم دراین آزمون شرکت کنم آیا ؟
 • سعیده عباسی
  1400-01-21 20:59:04
  سلام بنظرتون امسال آموزش و پرورش رشته ی اقتصاد جذب میکنه؟
 • نازنین خضری
  1400-01-21 21:29:19
  سلام کاردانی علوم تربیتی گرایش پیش دبستان و دبستان دارم با سن 32سال میتونم در آزمون شرکت کنم خواهش میکنم راهنمایی کنید
 • نازنین خضری
  1400-01-21 21:33:43
  زمان ثبت نام و زمان آزمون اعلام کنید
 • فران
  1400-01-21 22:30:02
  يعني واس همه رشته ها بود جز محيط زيست ,واقعا شرم اوره .
 • فران
  1400-01-21 22:34:59
  سلام چرا رشته محيط زيست هيج وقتتتتتتتتتتت استخدامي نداره.. همه رشته ها هستن .. چرا هيكي اعتراض نداره .. اسم چه وضعشه .. رشته بيخاصيتي هست اهميتي نداره يا اكر اهميتي نداره براي جامعه چرا تو داشنگاه ميزارين كه بخونيم
 • فران
  1400-01-21 22:35:47
  سلام چرا رشته محيط زيست هيج وقتتتتتتتتتتت استخدامي نداره.. همه رشته ها هستن .. چرا هيكي اعتراض نداره .. اسم چه وضعشه .. رشته بيخاصيتي هست اهميتي نداره يا اكر اهميتي نداره براي جامعه چرا تو داشنگاه ميزارين كه بخونيم
 • فاطمه
  1400-01-22 07:05:14
  سلام خسته نباشین من لیسانس مهندسی نقشه برداری تکنولوژی دارم میخواستم ببینم میتونم توازمون شرکت کنم؟
 • مهرناز
  1400-01-24 04:57:30
  سلام با مدرک دیپلم هم میشه شرکت کرد؟
 • سارا
  1400-01-24 19:42:18
  سلام ،من رشته ی کارشناسیم زیست هست،وکارشناسی ارشدم تربیت بدنی ،برای اینکه با ارشد تربیت بدنی بخوام واسه دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کنم مشکلی نیست ؟
 • سارا
  1400-01-24 19:44:40
  سلام ،من کارشناسیم زیست هست اما ارشد تربیت بدنی ،میخواستم ببینم اگه باارشد تربیت بدنی برای دبیری علوم ورزشی و تربیت بدنی شرکت کنم مشکلی پیش نمیاد ؟
 • زری
  1400-01-24 19:55:21
  ایا واقعا این ازمون گرفته میشود؟؟؟
 • sirvan
  1400-01-24 20:30:32
  چرا رشته حقوق نداره پس
 • Z...
  1400-01-25 11:01:20
  چرا هیچوقت رشته‌ی باستان شناسی رو نمیگیرند.به قول اون دوستمون یعنی الکی درس خوندیم دیگه؟؟:||||
 • مرضیه
  1400-01-25 17:21:01
  آخه چرا اصلا برا مدیریت رشته ای تو آموزش و پرورش معرفی نمیکنن تو دستگاههای اجرایی هم خیلی محدوده
 • قاصدک
  1400-01-26 11:06:08
  سلام.چرا همش مردیا هم بیشتر افراد سهمیه دار میگیرید؟تو را خدا نیروی آزاد زن هم بگیرید.ما چه تقصیری داریم که ۱۵ ساله فارغ التحصیل شدیم ولی هیچ آزمونی نبوده که به ما بخوره. استان ک ب انگار هیچ خانمی بازنشسته نمیشه که همش مرد میگیرن.
 • قاصدک
  1400-01-26 11:06:08
  سلام.چرا همش مردیا هم بیشتر افراد سهمیه دار میگیرید؟تو را خدا نیروی آزاد زن هم بگیرید.ما چه تقصیری داریم که ۱۵ ساله فارغ التحصیل شدیم ولی هیچ آزمونی نبوده که به ما بخوره. استان ک ب انگار هیچ خانمی بازنشسته نمیشه که همش مرد میگیرن.
 • مسعود
  1400-01-26 13:38:31
  سلام.خسته نباشید.ممنون میشم بگین شرایط سنی مدرک کارشناسی حداکثر تا چند ساله؟
 • کلثوم
  1400-01-27 13:15:36
  سلام من ارشدمهندسی علوم دامی دارم میتونم ثبت نام کنم؟
 • مهسا
  1400-01-27 14:45:31
  سلام. ارشد علوم بهداشتی در تغذیه هستم. میتونم این آزمون شرکت کنم؟
 • مینا
  1400-01-28 11:00:47
  سلام رشته مدیریت جهانگردی هستم ،آیا میتونم شرکت کنم؟ اگه میتونم چه رشته ای؟
 • ناشناس
  1400-01-28 22:52:22
  من دیپلم رشته تجربی،کاردانی رشته بیمه هستم پارسال ثبت نام نکردم امسال میتونم ثبت نام کنم خانم اسفندیاری ؟؟؟
 • لیلا
  1400-01-29 01:02:03
  سلام، توروخداحواب بدین بنده لیسانس جغرافیادارم چه گناهی کردن اصلا جغرافیابرنمیداره اموزش پرورش، میشه جوابمو بدین؟
 • بهرام
  1400-01-29 01:08:15
  سلام . ببخشید بهتر نیست سازمان سنجش بجای سه برابر ظرفیت همون نفر قبولی را دعوت کند اگه تو مصاحبه یا گزینش مشکلی داشت نفر بعدی را دعوت کنند. سازمان سنجش اسم سه نفر اعلام میکنه وقتی نتیجه منفی میشه از نظر روحی در آن افراد بسیار تاثیر میگذار این مورد را سازمان سنجش اصلاح تغییر نماید خیلی بهتر میشه. متشکر از جواب مثبت
 • ناشناس
  1400-01-29 05:19:22
  با سلام بنده کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم میتونم توی این استخدام شرکت کنم لطفا راهنمایی بفرمایید
 • رها
  1400-01-29 18:13:25
  سلام من کارشناسی کتابداری دارم باید کدوم رشته رو ثبت نام کنیم اخه چرا رشته مارو نمیخوان
 • فارسی
  1400-02-01 07:56:55
  سلام .من ترم اخر علوم تربیتی هستم میتونم آزمون ثبت نام کنم؟
 • منیره
  1400-02-01 15:52:54
  سلام من دیپلم انسانی دارم ومعدلم ۱۲وخرده ای هست آیا تو این آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ میتونم آزمون بدم
 • ارسلان
  1400-02-02 05:41:44
  سلام چرا زبانشناسی آزمون نداره؟
 • ارسلان
  1400-02-02 05:41:44
  سلام چرا زبانشناسی آزمون نداره؟
 • مینا
  1400-02-02 10:08:53
  سلام و وقت بخیر من ارشد مهندسی کشاورزی ( گرایش خاکشناسی) دارم آیا میتونم آزمون شرکت کنم؟ این گرایش در رشته های مورد نیاز ندیدم.
 • مینا
  1400-02-02 10:12:42
  سلام و وقت بخیر بنده ارشد مهندسی کشاورزی (گرایش خاکشناسی) دارم میتونم آزمون شرکت کنم؟ در رشته های مورد نیاز این گرایش ندیدم.
 • الله آهسته
  1400-02-04 09:01:20
  سلام لیسانس علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ولی بیگارم
 • Forouzan Dehghan
  1400-02-05 10:38:31
  مهندسیی صناااایع چرااااااا هیجا نمیخوان?
 • Forouzan Dehghan
  1400-02-05 10:39:08
  مهندسی صنایع چرا نمیخوان??
 • ناشناس
  1400-02-05 10:48:39
  کار و دانش
 • عاطفه
  1400-02-05 16:35:18
  سلام من رشته طراحی دوخت ترم اخرمه ک لیسانس بگیرم میتونم ثبت نام کنم
 • ناشناس
  1400-02-07 23:30:14
  سلام من مهندسی منابع طبیعی هستم نمی تونم شرکت کنم؟
 • کک
  1400-02-08 09:35:17
  سلام .این حرفا چیه استخدامی کجا بود .اینا همه نیروهاشونو گرفتن فقط می خوان سامان دهی کنن نیروهاشونو .باید پارتی گردن کلفت داشته باشی ....خدا لعنتشون کنه
 • علی طاهری مفرد
  1400-02-08 10:50:35
  من مهندسی کشاورزی خوندم میتونم در آزمون شرکت کنم
 • رویا
  1400-02-08 11:55:08
  سلام..رشته علوم سیاسی رو میخوان؟
 • سحر
  1400-02-09 16:06:34
  سلام من با این مشاوران صحبت کردم گفت پیش ثبت نام شدی یعنی الکیه؟ گفتم ۳۹ سال دارم گفتش چون بیمه داری میتونی شرکت کنی. اگه این مشاوران سرکاری هستن پس چرا شمارشو پایین اطلاعیه استخدام دادن
 • پریسا
  1400-02-09 16:15:26
  رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی۱۴۰۰ میباشد؟؟؟؟؟
 • dmvndi
  1400-02-10 14:25:06
  سلام .من دیپلم تجربی هستم اگه ازمون بدم و قبول بشم در چه زمینه ای جذب میکنن؟ با مدرک دیپلم چی میشه زد ؟
 • Mahdieh22
  1400-02-10 21:28:52
  سلام ببخشید باکارشناسی مهندسی وعلوم محیط زیست میشه دبیر زیست شد ممنون میشم جواب بدین
 • محیا
  1400-02-10 22:13:50
  سلام شما رو قسم به این ماه عزیز از رشته الکترونیک خواهشا خانم هم بگیرید اگه مهندسی الکترونیک زن هیچ جا تو استخدامیا نیس چرا این رشته رو تو دانشگاه ارایه میدین ماها درس به این سختی خوندیم که نه اموزش پرورش میگیره نه چیزی هی تبلیغ کردین برین فتگنی بخونین انگار ما پله شدیم واسه بقیه لطفا هم کاردانی برق خانم و هم لیسانس برق یا همون الکترونیک استخدام کنید من خودم فنی خوندم لطفا رسیدگی کنید.به قران انصاف نیس د
 • سحر
  1400-02-10 22:18:48
  سلام وخسته نباشید ببخشید این رشته هایی که اعلام شده برای دبیری ومعلمیه کادر اداری چی؟مدیریت میخوان؟
 • سارا
  1400-02-13 00:09:59
  سلام ببخشید منظور از هنر اموز چیست؟ من مهندسی گیاه پزشکی خوندم‌میتونم شرکت کنم؟
 • فریبا
  1400-03-15 15:47:58
  سلام .من فوق دیپلم بهداشت مدارس دارم.رشته ما دیگه لیسانس نداشت ک ادامه بدیم.اونجاهم نوشته لیسانس بهداشت مدارس میخاد.آیا منم میتونم شرکت کنم؟
 • ویدا
  1400-03-19 13:24:51
  سلام،من لیسانس مدیریت صنعتی دارم و ۵ سال هست بصورت شرکتی در مدارس دولتی مربی پیش دبستان هستم چطور میتونم در آزمون شرکت کنم
 • حنا
  1400-03-27 09:52:27
  سلام من کارشناسی فقه و حقوق ایا می تونم برای ازمون های اموزش و پرورش شرکت کنم و چه رشته ای؟ ممنون میشم پاسخ بدهید؟
 • جسن
  1400-04-09 01:03:18
  سلام من میخوام کنکور ارشد روانشناسی عمومی یا روانشناسی تربیتی شرکت کنم و رشتم مدیریت بازرگانی هستش و هیچ آشنایی از کتاب های این رشته ها ندارم، بنظرتون کدوم یک از این دو رشته شرکت کنم راحت تر قبول میشم؟؟؟؟
 • نجمه
  1400-04-10 18:59:32
  چرا رشته خاکشناسی جز مهندسی کشاورزی هست ولی هیچ جا نیروی خاکشناسی نمیگیرن؟؟؟چرا بقیه رشته ها کلیه گرایش ها را میخوان ولی کشاورزی را جدا میکنید؟؟؟
 • مهدی
  1400-04-10 22:23:05
  سلام من کارشناسی مدیریت بازرگانی خوندم میتونم تو ازمون اموزشو پرورش شرکت کنم ؟
 • حامد ادینه
  1400-04-11 11:53:51
  ارشد حقوق خصوصی هستم میتونم ثبت نام کنم اگه میتونم تو چه مقطع و رشته میتونم
 • فائزه
  1400-04-18 18:05:16
  سلام کسی ک لیسانس مشاوره داره میتونه دبیری ادبیات شرکت کنه؟
 • فائزه
  1400-04-18 18:06:06
  سلام ممکن تو مرداد برگزار بشه؟؟
 • ناشناس
  1400-05-15 13:37:52
  شیمی کلیه گرایش ها شامل شیمی کاربردی هم میشه؟
 • الهام
  1400-05-18 11:41:57
  سلام، چرا از هیچ رشته مدیریتی برای استخدام اسم نبردن. من لیسانس مدیریت بیمه دارم ولی نمیتونم برای آزمون شرکت کنم، این قضیه هرسال تکرار میشه یعنی کسی که مدیریت خونده نمیتونه به بچه های ابتدایی درس بده؟
 • ناشناس
  1400-05-19 14:05:13
  چرا رشته های فنی زیاد نیرو نمیگیرن جایی یه نفر خیلی مسخره است
 • کاظمی051
  1400-05-23 16:09:56
  سلام چرا هیچوقت رشته علوم کشاورزی نیست تو استخدامی ما که این رشته رو خوندیم چیکارباید بکنیم این چ وضعشه??
 • مونا
  1400-05-28 22:01:52
  مهندس نقشه بردار نمیتونه تو آزمون استخدامی شرکت کنه؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-28 22:16:07
   سلام. برای دبیری رشته تون میتونید شرکت کنید. باز هم دفترچه سال های قبل رو ببینید که مطمن بشید رشته شما مورد پذیرشه
 • سید یزدان موسوی
  1400-05-28 22:38:45
  سلام خوبین؟ آزمون استخدام آموزش و پروش کی است؟ لیسانس نرم افزار کامپیوتر دارم،استان لرستان شهرستان بروجرد چند نفر نیرو میخواد؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-30 23:00:09
   سلام. هنوز زمان ثبت نام ازمون اعلام نشده. ظرفیت ها در دفترچه منتشر میشه و فعلا مشخص نیست
 • بهناز حیدری
  1400-06-06 15:57:10
  سلام ثبت نام آموزش پرورش چندم است
 • فاطمه فتحی
  1400-06-13 04:28:47
  سلام وقت بخیر من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم و ارشد روانشناسی میتونم تویه آزمون شرکت کنم؟؟؟
 • فاطمه فتحی
  1400-06-13 04:29:59
  سلام وقت بخیر من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم و ارشد روانشناسی میتونم تویه آزمون شرکت کنم؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-13 18:35:55
   سلام. رشته های مدیریت در بقیه دستگاه های اجرایی جذب میشن که ازمونش همزمان با همین ازمون هست.
 • ایا کارشناسی فقه وحقوق اسلامی هم جزیی از الهیات ومعارف اسلامی ومورد نیاز اموزش وپرورش است؟
 • هلن
  1400-06-14 20:32:34
  سلام من رشته اقتصاد کشاورزی هستم تو چ زمینه ای میتونم فعالیت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-20 17:39:58
   سلام. دفترچه راهنمای سال های گذشته رو ببینید در چه رشته ای میتونید جذب بشید
 • سلام کی استخدامی شروع خواهد شد
 • فاطمه
  1400-06-20 09:40:29
  سلام یعنی همه ی رشته ها میخوان به جز زبانشناسی؟
 • فتحی
  1400-06-23 19:02:55
  سلام فزندم کارشناسی کامپیوترتمام نکرده میتواند در مقطع کاردانی کامپیوتر شرکت کند ؟لطفا توضیح بفرمایید
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-25 15:51:42
   سلام. هنگام ثبت نام ایشون باید فارغ التحصیل باشن
 • سپیده
  1400-06-26 02:25:53
  آیا برای معلمان غیرانتفاعی که جدیداً فرصت شرکت در آزمون استخدامی رو پیدا کردن و قراره سابقه تدریسشون در آزمون ضریب بخوره ، مرتبط بودن رشته فارغ التحصیلی ملاک هست؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-29 19:12:18
   سلام .بله. در رشته محل های اعلامی مدارک مورد تایید اعلام میشه .
 • سحر
  1400-07-04 15:18:03
  سلام کارشناسی حقوق خوندم میشه تو آ مون استخذامی آموزش و پرورش شرکت کرد واسه معلمی ؟؟
 • علي
  1400-07-06 13:59:34
  سلام با رشته مترجمي زبان انگليسي ميتوان براي دبير زبان انگليسي ثبت نام كرد؟
 • نرگس
  1400-07-08 15:42:18
  سلام این که گفت با مدرک دیپلم میشه آزمون استخدامی اموزش و پرورش ثبت نام کرد کدوم رشته ها شاملش میشه ؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:22:29
   سلام. میگن میشه اما معمولا ظرفیتی قرار نمیدن. دفترچه راهنما رو به محض انتشار مطالعه کنید
 • الهام
  1400-07-09 01:36:44
  سلام علوم تربیتی میخونم {درحال تحصیلم} کارشناسی ثبتنام کردم بامدرک فوق دیپلم و دیپلم میشه ثبتنام کرد؟ بزرگواری کنید؛ جوابگوباشید ممنونم.
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:21:35
   سلام. دفترچه راهنما رو مطالعه کنید. معمولا با فوق دیپلم هم میگیرن. اما شاید امثال شرایط فرق کنه
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:21:40
   سلام. دفترچه راهنما رو مطالعه کنید. معمولا با فوق دیپلم هم میگیرن. اما شاید امثال شرایط فرق کنه
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:21:47
   سلام. دفترچه راهنما رو مطالعه کنید. معمولا با فوق دیپلم هم میگیرن. اما شاید امثال شرایط فرق کنه
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:21:47
   سلام. دفترچه راهنما رو مطالعه کنید. معمولا با فوق دیپلم هم میگیرن. اما شاید امثال شرایط فرق کنه
 • محمد
  1400-07-09 12:31:20
  سلام چرا رشته آسیب شناسی اجتماعی رو هیچ نمیگیرند چرااصلا این رشته رو گذاشتن بااینکه اصلا بازارکارنداره
 • ناشناس
  1400-07-09 12:35:40
  سلام ایا رشته آسیب شناسی اجتماعی رواموزش پرورش میگیره یا نه. چرابازارکاراین رشته اینقدرکمه.تورخدااگه شامل رشته های آموزش پرورش میشه راهنمایی کنید.
 • طاهری
  1400-07-10 01:45:31
  مهلت ثبت نامش تا کیه؟
 • طاهری
  1400-07-10 01:46:38
  مهلت ثبت نامش تا کیه؟
 • فاطمه
  1400-07-10 14:12:49
  سلام فوق دیپلم کامپیوتر دارم میتونم در ازمون اموزش وپرورش شرکت کنم به عنوان اموزگار کامپبوتر(استادکار)
 • فاطمه
  1400-07-10 14:16:08
  سلام فوق دیپلم کامپیوتر دارم میتونم برای اموزگار کامپیوتر(استاد کار)شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:20:08
   سلام. دفترچه راهنما رو به محض انتشار مطالعه کنید ظرفیتی قرار بدن میتونید شرکت کنید.
 • پریسا
  1400-07-11 00:23:47
  سلام.من ۳ترم مونده تا کارشناسی روان شناسیم رو بگیرم.میشه با دیپلم تجربی که داشتم امسال تو آزمون استخدامی شرکت کنم؟
 • پریسا
  1400-07-11 00:25:58
  یه سوالی داشتم من دانشجوی روان شناسی ترم ۶ هستم.امکانش هست در عین تحصیل چون مدرک لیسانسم رو هنوز نگرفتم با دیپلم تجربی تو آزمون استخدامی امسال شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-12 20:41:09
   سلام. میگن با دیپلم اما ظرفیتی برای مدرک دیپلم قرار نمیدن. دفترچه راهنما منتشر شد مطالعه کنید
 • Hadi
  1400-07-20 17:41:49
  سلام.من رشتم جغرافیا گرایش اقلیم شناسی دارم.۳۱سالمه.بنا به دلایلی معدلی نزدیک به ۱۴هست..ایا میشه برا اموزش پرورش شرکت کنم؟مهمه برام لطفا جوابم رو بدید سپاسگزارم
 • عادل
  1400-07-21 00:43:39
  ایارشته علوم سیاسی رو هم امسال میخواد اموزش پرورش
 • عادل
  1400-07-21 00:43:39
  ایارشته علوم سیاسی رو هم امسال میخواد اموزش پرورش
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-22 09:45:16
   سلام. باید دفترچه راهنما منتشر بشه . هر سال ظرفیت ها تغییر میکنه
 • محمدرضا ترکاشوند
  1400-07-22 21:55:27
  چرا رشته علوم سیاسی نداره میشد برا تاریخ و علوم اجتماعی
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-26 18:30:34
   سلام. هر سال ظرفیت ها تغییر میکنه . دفترچه راهنما رو به محض انتشار بخونید.
 • ناشناس
  1400-07-28 10:54:15
  سلام من کارانی بهداشت مدارسم میتونم ثبت نام کنم
 • سلام من کاردانی رشته بهداشت مدارسم میش ثبت نام کنم
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-29 21:50:54
   سلام. رشته های بهداشت در ازمون های وزارت بهداشت میتونن شرکت کنند
 • فروزان
  1400-07-29 21:19:41
  من لیسانس فرش هستم میشه برای صنایع دستی شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-29 21:50:21
   سلام. بله میتونید. اما باز هم دفترچه راهنما رو وقتی منتشر شد مطالعه کنید
 • میلاد لک زایی
  1400-08-03 18:07:24
  سلام من لیسانس مهندسی پزشکی دارم ایا میتونم تو استخدامیاموزش وپرورش ثبت نام کنم خواهش میکنم کمکم کنید
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-04 19:00:25
   سلام. خیز شما در استخدامی وزارت بهداشت میتونید شرکت کنید
 • روح اله دستگیر
  1400-08-16 10:58:27
  سلام من ارشد خاک شناسی دارم از گرایشهای مهندسی کشاورزی است هیچوقت گرایش خاک شناسی در آزمونها لحاظ نمیشه و نمیتوانیم در آزمون استخدامی شرکت کنیم خواهش میکنیم این گرایش رو هم مدنظر قرار بدهید.
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-16 20:29:08
   سلام. رشته های مهندسی در بقیه ازمون ها پذیرش دارن
 • مهیار
  1400-08-16 17:39:15
  سلام رشته تربیت معلم قران چرا هیچ جایگاهی نداره ما تمام درس‌های فرهنگیان رو خوندیم ولی اسمی از رشته ما نیست
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-16 20:28:41
   سلام. دفترچه راهنما رو به محض انتشار ببینید. این رشته ظرفیت پذیرش بالایی داره
 • زهرا
  1400-08-17 13:50:45
  سلام من مدرک کارشناسی مهندسی نرم افرار دارم ممکنه گرایش اموزگار ابتدایی قبول بشم؟
 • zeynab
  1400-08-19 12:23:51
  سلام ببخشید من رشته مشاوره گرایش خانواده هستم میتونم برای آموزگار ابتدایی شرکت کنم؟؟برای آموزگاری رشته مشاوره و راهنمایی زده اینا باهم فرق دارن؟؟برای شرکت؟؟
 • zeynab
  1400-08-19 12:26:05
  با سلام رشته مشاوره خانواده می‌تونه آموزگار ابتدایی شرکت کرد؟؟چون تو دفترچه زده مشاوره و راهنمایی اینا فرق دارن مگه؟؟
 • عاطفه شهابی
  1400-08-22 11:22:01
  سلام وقت بخیر من فارغ التحصیل رشته مهندسی رباتیکم میتونم امسال ازمون استخدامی شرکت کنم ؟؟؟
 • عاطفه شهابی
  1400-08-22 11:28:32
  سلام چرا رشته مهندسی رباتیک با این شامل مهندسی برق وکامپیوترومکانیک میشه نادیده میگیرینش درازمون های استخدامی؟//؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-24 21:54:05
   سلام. دفترچه راهنما رو به محض انتشار ببینید. اونجا گرایش های مورد پذیرش رو میگن
 • mr
  1400-08-22 13:45:05
  باسلام چرا رشته حقوق نمتونه شرکت کنه ما خو از اول رشته انسانی بودم حفظیمون خوبه بعدشم رفتم رشته حقوق اونم حفظی هه یعنی نمتونم دبستان درس بدم خواهشا جواب بدین
 • محمد
  1400-08-22 13:48:21
  سلام من رشته حقوق هستم چرا رشته حقوق نمتونه تو ازمون شرکت کنه ما خو از اول رشته انسانی بودم حفظیمونم خوبه رشته حقوقم که اومدم هم حفظی و هم چیزی رو بفهمم خوبه یعنی نمتونم دبستان درس بدم خواهشا جواب بدی
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-24 21:53:25
   سلام. رشته های حقوق خودشون ازمون جداگانه دارند
 • شیدا
  1400-08-26 16:33:42
  سلام چجوری میشه خبرهای استخدامی آموزش و پرورش دنبال کرد من رشته علوم ورزشی هستم دانشگاه لرستان ب نطرتون همین رشته خودم ادامه بدم یا علوم تربیتی یا مشاوره روزانه هستم میگن این رشته ها پذیرش بیشتری دارن. چجوری میشه بفهمم استانمون چن نفر پذیرش داره
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-29 20:35:29
   سلام. ما در سایتمون اخرین اخبار رو در قسمت اخبار استخدامی منتشر میکنیم
 • ناشناس
  1400-08-27 00:05:23
  سلام من رشته مدیریت دولتی هستم وحسابداری پاس کردم می تونم درازمون استخدامی رشته حسابداری تمام گرایش هاشرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-29 20:34:57
   سلام. رشته های مدیریت در بقیه دستگاه های اجرایی جذب میشن
 • عاطفه
  1400-08-29 12:50:50
  سلام من لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده دارم میتونم توآزمون آموزش وپرورش گرایش آموزگار ابتدایی و مشاور واحدآموزشی شرکت کنم ؟
 • عاطفه
  1400-08-29 13:03:43
  سلام من لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده دارم میتونم آزمون استخدامی اموزش وپرورش گرایش آموزگارابتدایی و مشاور واحدآموزشی شرکت کنم ؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-29 20:34:21
   سلام. دفترچه سال های قبل رو از سایت سازمان سنجش دانلود کنید و ببیند برای اموزگاری چه گرایش هایی مورد قبوله
 • علیرضا
  1400-09-04 11:47:51
  سلام خسته نباشید ببخشید رشته مهندسی پزشکی هم میتوانند ازمون بدهند؟ شما در یکی از کامنتها گفتید رشته های پزشکی نمیتوانند ولی دامپزشکی در بین رشته ها هست... مطمعنید صد در صد نمیتوانند؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-07 20:40:42
   سلام. رشته های مهندسی در بقیه دستگاه ها جذب میشن. شما میتونید برای ازمون وزارت بهداشت ثبت نام کنید.
 • ....
  1400-09-04 15:35:02
  سلام باید چند درصد زد تا قبول شد تقريبا هر درس رو چقد باید نمره آورد ؟
 • استارتیچ
  1400-09-05 23:22:50
  سلام ممنون از محتوای خوبی که ارائه میدید
 • نازنین
  1400-09-13 20:12:23
  سلام بنده ارشد مهندسی کامپیوتر و گرایش رایانش امن هستم برای هنرآموز کامپیوتربا ارشد میتونم ثبت نام کنم در دفترچه ی پارسال برای کارشناسی گرایش رایانش امن را دارد ولی برای ارشد گرایش رایانش امن را ندارد مگه میشه ؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-16 20:20:56
   سلام. گرایش هایی که در دفترچه ذکر میشه میتونید شرکت کنید.
 • لیلا
  1400-09-13 23:07:46
  سلام شرایط استخدام استادکارچیه؟ برای کسایی که کاردانی هستن سابقه کارمیخواد؟
 • زینب
  1400-09-21 22:41:49
  ببخشیدمن لیسانس مدیریت صنعتی دارم رشته منومیگیره اموزش وپرورش؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-25 20:46:26
   سلام. رشته های مدیریت در بقیه دستگاه های اجرایی جذب میشن
 • زهرا سعیدی
  1400-09-30 14:54:46
  سلام وققتون بخیر هنوز تاریخ آزمون استخدامی امسال مشخص نشده،؟ من رشته لیسانسم فیزیک بوده و ارشد فوتونیک خوندم که گرایش لیزر فیزیک میشه اما عنوان مدرکمون فوتونیک هست، میتونم برای فیزیک ثبت نام کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-10-09 21:36:21
   سلام. هنوز مشخص نیست. بله میتونید با مدرک کارشنناسی شرکت کنید.
 • محدثه
  1400-10-03 17:51:41
  سلام وقتتون بخیر استخدامی آموزش و پرورش رشته صنایع غذایی تهران میخوان امسال؟کی دفترچه ها میاد؟آزمون کی برگزار میشه؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-10-09 21:35:46
   سلام. هنوز تاریخ ثبت نام اعلام نشده و دفترچه ها زمان ثبت نام منتشر میشه
 • ناشناس
  1400-10-07 00:19:08
  سلام.کارشناسی حقوق دارم میتونم تو آزمون شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-10-09 21:35:10
   سلام. معمولا رشته های حقوق در بقیه ازمون های استخدامی میتونن شرکت کنن. باز هم دفترچه راهنمای سال های قبل رو مطالعه کنید

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش