رتبه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی ISC منتشرشد

به گزارش ویکی گرام، نتایج رتبه بندی جهانی ISC در سال ۲۰۲۰ منتشرشد و حضور دانشگاه های ایران در این رتبه بندی که از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) انجام می شود افزایش یافت.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نتایج نظام رتبه بندی جهانی ۲۰۲۰-ISC در جلسه مجازی با حضور دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، معاون پژوهش و فنآوری پایگاه و مدیر گروه رتبه بندی ISC اعلام شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در رتبه بندی جهانی «۲۰۲۰-ISC» تعداد ۲۱۸۲ دانشگاه از ۱۰۲ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند که از ایران تعداد ۴۶ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند. در رتبه بندی جهانی ISC سال ۲۰۱۹ از ایران تعداد ۴۳ دانشگاه حضور داشتند.

روش شناسی رتبه بندی جهانی ISC
دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، آموزش (با وزن ۱۰ درصد) و فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد) را در نظر می‌گیرد و بر این اساس دانشگاه‌های کشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی گفت: تفاوتی که رتبه بندی ۲۰۲۰ با سال‌های پیش دارد، محاسبه تعداد مقالات سلب اعتبار شده ( Retractions) دانشگاه‌ها با نمره منفی است که در شاخصی تحت عنوان اعتبار منفی (Neg Rep) آورده می‌شود.

سرپرست ISC اظهار داشت: در «رتبه بندی دانشگاه‌های جهان ISC» دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۵۰ مدرک در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۶ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه‌بندی از پایگاه‌های اطلاعاتی USPTO، WoS، Incite گردآوری شده است.

بیشتر بخوانید:
برترین دانشگاه های آمریکا 2021
دانشگاههای برتر کانادا در سال 2021
5 دانشگاه برتر ایران در سال 2021
دانشگاههای برتر آلمان در سال 2021


جدول زیر شاخص‌های مورد استفاده در «رتبه بندی جهانی ISC» نشان داده شده است.
 

معیارها و شاخص‌ها رتبه بندی رتبه بندی جهانی ISC -۲۰۲۰

وزن

شاخص

وزن

معیار

۲۵

حجم پژوهش

کمیت

۶۰

پژوهش

۱۵

تعداد استناد به مقالات

کیفیت

۱

تاثیر استنادی نرمال شده

کیفیت

۴

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

کیفیت

۱۵

تعداد مقالات نشریات برتر

کیفیت

۵

نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی

۱۰

آموزش

۵

تعداد اعضای هیئت علمی پر استناد

۱۰

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

۱۵

فعالیت بین‌المللی

۴

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی

۱

میزان شهرت دانشگاه

۵-

مقالات سلب اعتبار شده

۱۰

تعداد پروانه‌های ثبت اختراع

۱۵

نوآوری

۵

درصد هم‌انتشاری با صنعت

جدول زیر دانشگاه‌های حاضر در «رتبه بندی جهانی ۲۰۲۰-ISC» را به تفکیک قاره در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

تعداد دانشگاه‌های قاره‌های مختلف در نظام رتبه بندی بین المللی ۲۰۲۰-ISC

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

قاره

۴۲۸

۶۴۶

۶۹۱

اروپا

۴۳۸

۷۸۶

۸۸۷

آسیا

۲۷

۷۰

۷۹

آفریقا

۲۴۴

۳۶۳

۳۷۷

آمریکای شمالی

۴۳

۹۳

۱۰۱

آمریکای جنوبی

۴۰

۴۷

۴۷

اقیانوسیه

۱۲۲۰

۲۰۰۵

۲۱۸۲

جمع کل دانشگاه

سرپرست ISC گفت: از کشور جمهوری اسلامی ایران ۴۶ دانشگاه در «رتبه بندی جهانی ۲۰۲۰-ISC» حضور داشته‌اند.

براساس مأموریت‌های دانشگاه‌ها، تعداد ۲۴ دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه‌های جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت از: دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان، یزد، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، کردستان، مازندران، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی، ارومیه، یاسوج، الزهرا، بین المللی امام خمینی، شاهد و شهرکرد است.

از دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ۱۳ دانشگاه حضور داشتند که شامل: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، جندی شاپور اهواز، کرمانشاه، بقیه الله، کرمان، مازندران و زاهدان قرار دارند.

از دانشگاه‌های صنعتی نیز ۹ دانشگاه شامل: دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند و صنعتی شیراز در این نظام رتبه بندی قرار دارند.
 

تعداد و رتبه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی ISC ۲۰۲۰

رتبه در ایران

دانشگاه‌های ایران

رتبه ۲۰۲۰

رتبه در ایران

دانشگاه‌های ایران

رتبه ۲۰۲۰

۱

علوم پزشکی تهران

۵۰۱-۶۰۰

۲۶

علوم پزشکی بقیه الله

۱۶۰۱-۱۸۰۰

تهران

بوعلی سینا

۳

صنعتی اصفهان

۷۰۱-۸۰۰

علوم پزشکی کرمان

علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم پزشکی مازندران

صنعتی شریف

رازی

۶

صنعتی امیرکبیر

۸۰۱-۹۰۰

سمنان

تربیت مدرس

شهید باهنر کرمان

۸

فردوسی مشهد

۹۰۱-۱۰۰۰

صنعتی شاهرود

علوم پزشکی ایران

کردستان*

شهید بهشتی

مازندران

شیراز

۳۶

صنعتی سهند

۱۸۰۱-۲۰۰۰

تبریز

شهید چمران اهواز

۱۳

علم و صنعت ایران

۱۰۰۱-۱۲۰۰

محقق اردبیلی

علوم پزشکی اصفهان

ارومیه

علوم پزشکی مشهد

یاسوج

علوم پزشکی تبریز

۴۱

الزهرا

۲۰۰۱+

۱۷

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۲۰۱-۱۴۰۰

بین المللی امام خمینی

علوم پزشکی شیراز

شاهد

اصفهان

شهرکرد

یزد

صنعتی شیراز*

۲۱

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۴۰۱-۱۶۰۰

علوم پزشکی زاهدان*

صنعتی نوشیروانی بابل

     

علوم پزشکی کرمانشاه

*دانشگاه‌های که برای اولین بار در نظام رتبه بندی حضور یافتند

کاشان

گیلان

 

جایگاه دانشگاه‌های جهان در رتبه بندی ۲۰۲۰ ISC
دهقانی گفت: در رتبه بندی جهانی ISC ۲۰۲۰، تعداد ۲۱۸۲ دانشگاه برتر از ۱۰۲ کشور و ۶ قاره دنیا وجود دارند. در رتبه بندی ISC ۲۰۲۰، سه دانشگاه هاروارد، انستیتوی فناوری ماساچوست MIT و دانشگاه استنفورد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه‌های جان هاپکینز، میشیگان، کالیفرنیا سانفرانسیسکو، پنسیلوانیا، واشنگتن سیاتل، کلمبیا و دانشگاه داک به ترتیب در رتبه‌های ۴ الی ۱۰ دنیا قرار گرفته‌اند. در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان تمام دانشگاه‌ها از کشور ایالات متحده آمریکا بوده‌اند.

وی افزود: کشور آمریکا با ۳۱۲ دانشگاه، چین ۳۱۱ دانشگاه، ژاپن ۱۱۷ دانشگاه، انگلستان ۹۹ دانشگاه، هند ۹۸ دانشگاه، فرانسه ۷۹ و ترکیه ۷۷ دانشگاه، آلمان ۷۱ دانشگاه، ایتالیا ۶۵، برزیل ۶۳ دانشگاه، کره جنوبی ۶۲ دانشگاه، اسپانیا ۵۵ دانشگاه، لهستان ۴۷ دانشگاه، ایران ۴۶ دانشگاه، کانادا ۴۳ دانشگاه و روسیه ۴۲ دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور داشته‌اند.

سرپرست ISC یادآور شد: بهترین رتبه بین المللی دانشگاه‌های برتر دنیا در کشورهای آمریکا رتبه ۱، انگلستان رتبه ۱۲، چین رتبه ۱۳، کانادا رتبه ۱۸، ژاپن رتبه ۲۲، دانمارک رتبه ۲۵، فرانسه رتبه ۲۷، سنگاپور رتبه ۳۶، استرالیا رتبه ۴۵، کره جنوبی رتبه ۴۷، سوئیس رتبه ۴۹، آلمان رتبه ۵۱، بلژیک رتبه ۵۲، هلند رتبه ۵۵، تایوان رتبه ۶۰، برزیل رتبه ۶۹، عربستان سعودی رتبه ۸۱، سوئد رتبه ۸۴، فنلاند و هنگ کنگ مشترکا رتبه ۸۹ را کسب کرده‌اند.

جایگاه دانشگاه‌های کشورهای آسیایی در رتبه بندی ۲۰۲۰ ISC
وی گفت: کشور چین با دانشگاه تسینگ هوا، کشور ژاپن با دانشگاه توکیو و کشور سنگاپور با دانشگاه ملی سنگاپور که به ترتیب در رتبه‌های ۱۳، ۲۲ و ۳۶ قرار دارند بهترین رتبه‌های دانشگاه‌های آسیا را از آن خود کرده است. بهترین رتبه دانشگاه‌های کشورهای کره جنوبی رتبه ۴۷، تایوان رتبه ۶۰، عربستان سعودی رتبه ۸۱، هنگ کنگ رتبه ۸۹، در رده‌های بعد قرار دارند.

جایگاه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه بندی ۲۰۲۰ ISC
سرپرست ISC گفت: تعداد ۲۷۳ دانشگاه از ۲۵ کشور اسلامی در این رتبه بندی حضور داشتند. در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ ISC از نظر تعداد دانشگاه‌ها، ترکیه با ۷۷ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است.

وی افزود: در بین سایر کشورهای اسلامی، ایران با ۴۶ دانشگاه، مالزی با ۲۲ دانشگاه، مصر ۲۰ دانشگاه، عربستان سعودی و پاکستان و اندونزی هر کدام با ۱۷ دانشگاه، تونس و مراکش هر کدام با ۸ دانشگاه، نیجریه و الجزایر هر کدام با ۷ دانشگاه، قطر و عمارات متحده عربی هرکدام با ۴ دانشگاه، لبنان و اردن هرکدام ۳ دانشگاه، بنگلادش، قزاقستان و عراق هر کدام با ۲ دانشگاه و سایر کشورهای اوگاندا، عمان، کامرون، کویت، برونئی، سنگال و سودان هر کدام با ۱ دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفته‌اند.

دهقانی گفت: در میان دانشگاه‌های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی در رتبه ۸۱، مالزی در بازه ۳۰۱-۳۵۰، مصر در بازه ۴۵۰-۴۰۱، ترکیه در بازه ۵۰۰-۴۵۱، لبنان و پاکستان و ایران ۶۰۰-۵۰۱ و قطر و تونس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ بهترین رتبه جهانی را کسب کرده‌اند.

وی یادآور شد: در مجموع تنها ۷ دانشگاه از میان کشورهای اسلامی دارای رتبه زیر ۵۰۰ بوده‌اند. این در حالی است که طبق برنامه ۱۰ ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسلامی عضو (OIC مصوب ۲۰۱۷ در قزاقستان) لازم است تا سال ۲۰۲۶، تعداد ۵۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند.

 

1 دیدگاه

  • داریوش
    1399-10-17 13:09:58
    دانشگاه صنعتی اصفهان توی خمینی شهره و از افتخارات این شهر محسوب میشه.

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
5 ماه پیش

با سلام
جهت اقدام جهت اخذ اقامت ده ساله دبی چه باید کرد؟ممنون میشوم پاسخ دهید
5 ماه پیش

با سلام،‌ من کارم مهندسی نرم‌افزاره و حدود ۵ سال تو ایران سابقه کاری دارم. مدرک کارشناسی ارشدم رو هنوز نگرفتم و ترم ۵ هستم. میخواستم بدونم اگه بخوام ویزای کاری بگیرم(تو هلند)، بدون داشتن کارت پایان خدمت امکانش هست یا نه؟
سپاس
6 ماه پیش