وضعیت ارائه خوابگاه‌ به دانشجویان دکتری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش ویکی گرام، ۴۵ دانشگاه و موسسه پژوهشی که در سال تحصیلی پیش رو، دانشجوی دوره دکتری تخصصی می پذیرند شرایط ارائه خوابگاه را برای داوطلبان را اعلام کرده اند.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

دانشگاه تهران 
دانشگاه تهران ضمن تعیین تاریخ مصاحبه برای پذیرش دانشجویان دکتری اعلام کرده که به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. 

دانشگاه خوارزمی 
این دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه خواهد بود.

 دانشگاه شهید بهشتی
اولویت استفاده از خوابگاه با توجه به امکانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
با توجه به شرایط خاص همه گیری کرونا، به جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حفظ سلامت دانشجویان خدمات خوابگاهی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم ارائه نمی‌شود.

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
واگذاری خوابگاه مجردی در صورت وجود امکانات و شرایط وجود دارد. 

دانشگاه هنر 
دانشگاه هنر اعلام کرده که فاقد امکانات خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود دکتری و خوابگاه متاهلی در تهران است. 

دانشگاه الزهرا (س)
اختصاص خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه خواهد بود . حمایت از دانشجویان دکتری روزانه با اختصاص خوابگاه به مدت حداکثر تا ۸ نیمسال است، همچنین تعهدی برای واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم وجود ندارد و در صورت داشتن ظرفیت، امکان اسکان در خوابگاه‌های خودگردان زیر نظر دانشگاه است. 

 دانشگاه تربیت مدرس
امتیاز سکونت در خوابگاه مجردی به رتبه اول تا پنجم بستگی دارد و دانشگاه در برخی از دوره‌های روزانه با دو کد رشته مجزا به دو صورت واجد خوابگاه و فاقد خوابگاه دانشجو می‌پذیرد، همچنین امکان تأمین خوابگاه برای دانشجویان با کدرشته روزانه فاقد خوابگاه وجود ندارد و امکان تأمین خوابگاه برای دوره‌های شهریه پرداز، نوبت دوم، پردیس، دانشجویان روزانه شاغل وجود نداشته و فاقد خوابگاه متأهلی است. 

 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
اختصاص خوابگاه مجردی به تمام دانشجویان غیربومی و خوابگاه متأهلی به پذیرفته شدگان غیربومی رتبه اول آزمون کتبی بستگی دارد. 

دانشگاه شاهد
شرایط ارائه خوابگاه در دانشگاه شاهد به دانشجو غیر بومی، سکونت در غیر استان تهران بوده و اولویت با دانشجویان روزانه است، همچنین ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت امکان پذیر است  و ارائه خوابگاه به دانشجویان پردیس خودگران و مهمان وجود ندارد. 

دانشگاه اصفهان 
این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرده که ارائه خوابگاه به دانشجویان با توجه به شرایط کشور از نظر ویروس کرونا تابع ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود. 

دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان در اطلاعیه ای اعلام کرده است که فاقد خوابگاه دولتی خواهد بود.

دانشگاه بناب
در این دانشگاه محدودیت خوابگاه ملکی خواهران و اعطای خوابگاه با اولویت بندی همراه خواهد بود ارائه خوابگاه خودگردان برای برادران است.

دانشگاه هنر اسلامی تبریز 
این دانشگاه اعلام کرده است که به علت شرایط ویروس کرونا و اهمیت داشتن سلامت دانشجویان به هیچ فردی خوابگاه اراه نخواهد داد. 

دانشگاه ایلام
ارائه خوابگاه برای همه دانشجویان روزانه بوده و اولویت با دانشجویان روزانه غیربومی است، همچنین تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، سنواتی، شاغل، پردیس، مجازی و ساکنین در فاصله ۱۰۰ کیلومتری ایلام ندارد و در صورت وجود ظرفیت از هفته دوم مهر خوابگاه واگذار می شود و سایر دانشجویان می توانند از خوابگاه های غیردولتی خودگردان با هزینه شخصی استفاده کنند. 

اولویت اسکان با دانشجویان جدیدالورود غیر بومی بوده و این دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است، همچنین حداکثر زمان استفاده از خوابگاه ۴ نیمسال خواهد بود. 

پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود ویروس کرونا، در حال حاضر خوابگاه فعال نیست

داشگاه صنعتی ارومیه 
ارائه محدود سرای دانشجویی ملکی به دانشجویان دکتری بر اساس اولویت خواهد بود و دانشجویانی که در اولویت قرار نمی گیرند در سراهای خودگردان که نرخ آن ها با نرخ تورم افزایش می یابد اسکان داده خواهند شد.  

دانشگاه محقق اردبیلی 
ارائه خوابگاه دولتی برای دانشجویان دکتری در ۸ نیمسال است و در صورت امکان خوابگاه غیردولتی به دانشجویان نوبت دوم تعلق می گیرد، همچنین با توجه به احداث خوابگاه متأهلی ارائه تعداد محدودی خوابگاه برای اولین بار به دانشجویان متأهل بر اساس اولویت بندی صورت خواهد پذیرفت. 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
این پژوهشگاه اعلام کرده که امکاناتی برای ارائه خوابگاه به دانشجویان ندارد. 

پژوهشگاه مواد و انرژی 
این پژوهشگاه اعلام کرده که اولویت استفاده از خوابگاه با دانشجویان ممتاز غیر بومی است.

پژوهشگاه پلیمر پتروشمی 
 امکانات خوابگاهی به دانشجویان ارائه می دهد. 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
این پژوهشگاه اعلام کرده که فاقد خوابگاه و هرگونه امکانات خوابگاهی است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
این پژوهشگاه فاقد خوابگاه است و تعهدی نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان ندارد.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دارای امکانات خوابگاهی برای خواهران است. 

پژوهشگاه هوافضا
این پژوهشگاه فاقد خوابگاه است.

کدام دانشگاه ها فاقد خوابگاه های متاهلی هستند؟ 
همچنین با توجه به شرایط تحصیل در دوره دکتری، بسیاری از دانشگاه ها نیز اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه برای دانشجویان متاهل هستند.

دانشگاه علامه طباطبایی
اولویت خوابگاه برای دانشجویان دوره روزانه دکتری بوده و دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان نوبت دوم، پردیس تحصیلات تکمیلی، میهمان، انتقالی، انتقال خارج به داخل و شاغل ندارد، همچنین در صورت امکان اسکان در خوابگاه‌های خودگردان وجود دارد و خوابگاه به دانشجویان ساکن در استان‌های تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی ارائه نخواهد شد. دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه دانشجویان پردیس خودگردان ندارد و فاقد خوابگاه متأهلی است. 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
واگذاری خوابگاه برای دانشجویان روزانه در ۸ نیمسال به تعداد خیلی محدود و در صورت وجود امکانات وجود دارد و فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان دوره روزانه است، همچنین دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان است. 

دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع)
اختصاص همگانی و رایگان خوابگاه مطابق شیوه نامه ‌های دانشگاه خواهد بود. 

موسسه پژوهشی علوم و فناوری
پوشش تعهدی در خصوص تامین خوابگاه پذیرفته شدگان ندارد.

موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی
این موسسه فاقد امکانات خوابگاهی است.

دانشگاه شهرکرد
امکان واگذاری خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان دوره روزانه دکتری با اولویت بندی و حداکثر ۸ ترم وجود دارد، همچنین امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم، میهمان، انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت، همچنین تعهدی نسبت به ارائه امکانات خوابگاهی نداشته و فاقد خوابگاه متاهلی است، با توجه به شرایط موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی مطابق با مصوبات وزارت علوم و دانشگاه شهرکرد است.

دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند اعلام کرده که برای همه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه اولویت ویژه قائل می‌شود.

 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
این پژوهشکده خوابگاه ندارد.

 دانشگاه فردوسی مشهد
اختصاص خوابگاه به حداکثر ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی، غیر کارمند، غیر بورسیه و ساکنین شهر‌های با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر است، همچنین برای دانشجویان سنواتی هزینه خدمات رفاهی با هزینه‌های بیشتر اخذ می‌شود و ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم وجود ندارد. امکان بهره برداری از سرای دانشجویی برای پذیرفته شدگان دختر در نوبت دوم با اخذ هزینه خواهد بود و بهره برداری سرای متأهلی برای دانشجویان متأهل بر اساس اولویت است. 

 دانشگاه سمنان
ارائه خوابگاه صرفا به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیل است و دانشجویان رتبه اول در سال تحصیلی بعد خوابگاه دولتی دریافت می‌کنند و خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان ارائه نمی شود. 

 دانشگاه صنعتی شاهرود
به تمامی پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می‌گیرد. 

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
اولویت ارائه خوابگاه های مجردی خود را به دانشجویان غیر بومی اختصاص داده است. پ

دانشگاه قم
محدودیت خوابگاه دولتی و ارائه حداکثر ۴ نیمسال به دانشجویان روزانه دکتری با رعایت اولویت بوده و سایر دانشجویان دوره‌های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان می‌توانند از امکانات خوابگاه‌های غیردولتی با مدیریت بخش خصوصی استفاده کنند.

دانشگاه معارف اسلامی قم
هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد و دانشگاه برای تأمین خوابگاه، تلاش‌های لازم را انجام خواهد داد.

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان روزانه در خوابگاه‌های دولتی اسکان داده می‌شوند و درصورت وجود ظرفیت خالی سایر دانشجویان براساس امتیاز بندی اسکان داده می‌شوند.  

دانشگاه گیلان
امکان واگذاری خوابگاه مجردی به تمامی متقاضیان واجد شرایط در مقطع دکتری دوره روزانه و غیربومی وجود دارد.

دانشگاه لرستان
به دانشجویان دکتری تخصصی به مدت ۸ نیمسال خوابگاه واگذار می‌شود  و خوابگاه به دانشجویان دوره پردیس خودگردان دانشگاه در صورت وجود ظرفیت ارائه می شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اولویت واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه با مسافت بیش از ۱۰۰ کیلومتر از دانشگاه است. 

دانشگاه تفرش
به تمامی دانشجویان مقطع دکتری خوابگاه تعلق می‌گیرد.

دانشگاه ملایر
به پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی خوابگاه تعلق می‌گیرد.
 

➕ بیشتر بخوانید:


وزیر علوم: اختلاف‌نظر در اصول سیاستگذاری کنکور وجود ندارد
اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری اعلام شد/افزودن۴۳ رشته محل


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش