حضور ۱۶۱ دانشگاه ایران دررتبه‌بندی سایماگو ۲۰۲۱

نظام رتبه‌بندی سایمگو یا رتبه‌بندی SCImago توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

در این رتبه بندی از سه شاخص تحقیقات و نوآوری و اجتماعی به صورت ترکیبی استفاده شده و شاخص تحقیقات ۵۰ درصد و شاخص نوآوری ۳۰ درصد و شاخص اجتماعی ۲۰ درصد وزن دارند.

در شاخص تحقیقات تأثیر عادی، تعالی با رهبری، خروجی، رهبری علمی، مجلات متعلق به خود، مجلات خود، برتری، انتشارات با کیفیت بالا (Q۱)، همکاری بین‌المللی، دسترسی باز و مجموعه استعدادهای علمی در نظر گرفته می‌شود.

در شاخص نوآوری دانش نوآورانه، ثبت اختراعات و تأثیر فناوری در نظر گرفته شده و در شاخص اجتماعی نیز استانداردهای چندگانه، لینک‌های ورودی و اندازه وب سایت مدنظر بوده است.

در این بررسی مجموعه شاخص‌ها به صورت ترکیبی دیده شده‌اند. برای اهداف رتبه بندی، محاسبه هر سال از نتایج به دست آمده در طی یک دوره ۵ ساله به پایان می‌رسد که دو سال قبل از چاپ این رتبه بندی است.

به عنوان مثال، اگر سال انتشار سال ۲۰۲۱ باشد، نتایج مورد استفاده نتایج مربوط به دوره ۵ ساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. تنها استثناء در مورد شاخص‌های وب سایت است که فقط برای سال گذشته محاسبه شده است.

معیار این است که مؤسسات حداقل ۱۰۰ اثر را در پایگاه داده اسکوپوس (scopus) در طول سال گذشته در دوره زمانی انتخاب‌شده منتشر کرده‌اند. منبع اطلاعات مورد استفاده برای شاخص‌ها برای نوآوری پایگاه اطلاعاتی PATSTAT است. منابع اطلاعاتی که برای نشانگرهای وب استفاده می‌شود ، Google و Ahref هستند.

برای شناسایی اسناد دسترسی آزاد از بانک اطلاعاتی Unpaywall استفاده شده و برای تعیین استانداردهای چندگانه شاخص اجتماعی از معیارهای PlumX و Mendeley استفاده شده‌اند.

برای رتبه بندی موسسات نیز سایماگو، موسسات آموزشی و پژوهشی را در چند بخش دولتی، سلامت، آموزش عالی و خصوصی و سایر دست بندی می‌کند. در رتبه بندی ۲۰۲۱ نیز یک رتبه بندی جامع، یک رتبه بندی تحقیقاتی، یک رتبه بندی نوآوری و یک رتبه بندی اجتماعی را درنظر گرفته است.

در رتبه بندی جامع ۱۶۱ موسسه آموزشی و پژوهشی از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که به ترتیب ۱۰ موسسه اول ایرانی حاضر در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.

۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ سایماگو (رتبه جامع)

نام موسسه رده کشوری رتبه جهانی ۲۰۲۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۳۹۴
دانشگاه تهران ۲ ۴۸۲
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳ ۵۶۱
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۴ ۵۸۵
دانشگاه تربیت مدرس ۵ ۶۰۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶ ۶۱۷
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷ ۶۳۴
دانشگاه صنعتی شریف ۸ ۶۴۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹ ۶۵۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰ ۶۶۰

۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی برتر حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ سایماگو (شاخص تحقیقات)

نام موسسه رده کشوری رتبه جهانی ۲۰۲۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۱۷۴
دانشگاه تهران ۲ ۲۱۶
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳ ۲۹۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴ ۲۹۳
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵ ۳۱۵
دانشگاه تربیت مدرس ۶ ۳۱۸
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷ ۳۲۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸ ۳۴۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر = ۹ ۳۴۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر = ۹ ۳۴۹

۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی برتر حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ سایماگو (شاخص نوآوری)

نام موسسه رده کشوری رتبه جهانی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱ ۳۹۴
دانشگاه علم و فرهنگ ۲ ۴۱۳
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ۳ ۴۲۰
پژوهشگاه صنعت نفت ۴ ۴۲۶
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۵ ۴۳۴
پژوهشگاه رنگ ۶ ۴۳۶
انستیتو پاستور ایران ۷ ۴۴۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸ ۴۴۷
جهاد دانشگاهی ۹ ۴۴۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ ۴۵۵

۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی برتر حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ سایماگو (شاخص اجتماعی)

نام موسسه رتبه کشوری رتبه جهانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ ۱۷۹
دانشگاه تهران ۲ ۲۰۶
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳ ۲۰۹
دانشگاه علوم پزشکی ایران = ۴ ۲۲۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد = ۴ ۲۲۵
دانشگاه تربیت مدرس = ۴ ۲۲۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۵ ۲۲۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریز = ۶ ۲۲۹
دانشگاه صنعتی اصفهان = ۶ ۲۲۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷ ۲۳۰

در این رتبه بندی حوزه‌های مختلف علوم نیز رده بندی شده‌اند.

حوزه‌های علوم شامل «کشاورزی و علوم زیستی»، «هنر و علوم انسانی»، «بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی»، «تجارت، مدیریت و حسابداری»، «شیمی»، «علوم کامپیوتر»، «دندانپزشکی»، «علوم زمین و سیاره»، «اقتصاد، اقتصاد سنجی و امور مالی»، «انرژی»، «مهندسی»، «علوم محیط زیست»، «ریاضیات»، «پزشکی»، «داروشناسی، سم شناسی و داروسازی»، «فیزیک و نجوم»، «روانشناسی»، «علوم اجتماعی» و «دامپزشکی» است.
 

موسسه‌های آموزشی و پژوهشی ایرانی برتر حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ سایماگو (رتبه جامع) بر اساس حوزه‌های مختلف علوم

ردیف حوزه علمی موسسه برتر کشوری رتبه جهانی
۱ کشاورزی و علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۴۰۰
۲ هنر و علوم انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۷
۳ بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۲۱
۴ تجارت، مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران ۴۷
۵ شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ۳۷
۶ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران ۳۳۱
۷ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶۸
۸ علوم زمین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ۶۹
۹ اقتصاد، اقتصاد سنجی و امور مالی دانشگاه تهران ۷۵
۱۰ انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۲۶
۱۱ مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ۱۷۳
۱۲ علوم محیط زیست پژوهشگاه رنگ ۱۰۵
۱۳ ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ۲۷۷
۱۴ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۶
۱۵ داروشناسی، سم شناسی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۵
۱۶ فیزیک و نجوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ۱۴۲
۱۷ روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۳۰۴
۱۸ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۳۴۵
۱۹ دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۰

در نسخه ۲۰۲۱ رتبه بندی موسسات آموزشی و پژوهشی سایماگو از میان ۷ هزار و ۵۳۳ موسسه‌ای که رتبه بندی شده‌اند رتبه‌های اول دنیا به ترتیب به آکادمی علوم چین، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، وزارت بهداشت جمهوری خلق چین، دانشگاه هاروارد آمریکا، مدرسه پزشکی هاروارد آمریکا، انجمن مراکز تحقیقاتی هلمولتز آلمان، آکادمی علوم روسیه، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا اختصاص دارد.
 

بیشتر بخوانید:


برترین دانشگاه های آمریکا 2021
دانشگاههای برتر کانادا در سال 2021
5 دانشگاه برتر ایران در سال 2021
دانشگاههای برتر آلمان در سال 2021


 

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
12 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش