دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد/ ضریب ۳ برای درس زبان

به گزارش ویکی گرام، دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ مشخص شده است و آزمون مرحله اول (کتبی) دارای دو دفترچه شامل یک دفترچه سوالات تخصصی هر رشته با دروس ضرایب جداول اعلام شده و یک دفترچه عمومی شامل درس زبان با ۳۰ سوال و ضریب ۳ و درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک خواهد بود.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه
 

جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ اپیدمیولوژی اصول و روش‌های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع در کشور (۸۰ سوال / ضریب ۵)، روش‌های آمار زیستی (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۲ اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، اخلاق پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۳ ارگونومی ارگونومی (۸۰ سوال / ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۴ اروتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) اروتز و پروتز (۷۰ سوال / ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۵ انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی) (۶۰ سوال / ضریب ۵)، قارچ شناسی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، ایمنی شناسی (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶ ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، ایمنی شناسی پزشکی (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۷ آمار زیستی کلیات استنباط آماری شامل استنباط آماری ۳۰ سوال، تحلیل بقا ۱۵ سوال و کارآزمایی بالینی ۱۵ سوال (۶۰ سوال / ضریب ۵)، روش‌های آمار زیستی شامل تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل داده‌های رسته ای و تحلیل چندمتغیره (۴۰ سوال / ضریب ۵)
۸ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (۶۰ سوال / ضریب ۵)
۹ آینده پژوهی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت (۶۰ سوال / ضریب ۲)، آمار و اپیدمیولوژی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۱۰ انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۱۱ بهداشت حرفه‌ای بهداشت حرفه‌ای (۸۰ سوال / ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲) -درس بهداشت حرفه‌ای از مباحث اصلی رشته (همانند سال‌های گذشته) خواهد بود.
۱۲ بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماری‌های چشم (۶۰ سوال / ضریب ۵)، تکنیک‌ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (۲۰ سوال / ضریب ۳)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (۲۰ سوال / ضریب ۳)
۱۳ بیوشیمی بالینی زیست سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، ساختمان و عملکرد ماکرومولکول ها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافت‌ها، تکنیک‌های آزمایشگاهی (۷۵ سوال / ضریب ۴)
۱۴ بیولوژی تولیدمثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تولید مثل (۷۵ سوال / ضریب ۶) - درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد است.
۱۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال / ضریب ۳)، حشره شناسی پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۱۶ پرستاری آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳) مبانی مراقبت‌های پرستاری (۷۰ سوال / ضریب ۵)
۱۷ تاریخ علوم پزشکی تاریخ علوم پزشکی در ایران و اسلام (۷۰ سوال / ضریب ۳)، تاریخ و فلسفه علم (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۱۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خون شناسی آزمایشگاهی (۶۵ سوال / ضریب ۵)، علوم انتقال خون (۳۵ سوال / ضریب ۵)
۱۹ زیست پزشکی سامانه‌ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک (۶۵ سوال / ضریب ۳)
۲۰ ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (۸۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۲۰ سوال / ضریب ۲) -دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
۲۱ سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (۷۰ سوال / ضریب ۵)
۲۲ سلامت در بلایا و فوریت‌ها آمار و روش تحقیق (۳۰ سوال / ضریب ۳)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (۷۰ سوال / ضریب ۳)
۲۳ سلامت و رفاه اجتماعی نظریه‌های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (۶۵ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق (۳۵ سوال / ضریب ۳)
۲۴ سیاست‌های غذا و تغذیه تغذیه (۶۵ سوال / ضریب ۵)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۲۵ شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (۱۰ سوال / ضریب ۲)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیب‌های شنوایی و تعادل (۹۰ سوال / ضریب ۶)
۲۶ طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، مبانی طب ایرانی و نوین (۸۰ سوال / ضریب ۵)
۲۷ طب سوزنی آناتومی (۲۰ سوال / ضریب ۲)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، داخلی و قلب، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی (۸۰ سوال / ضریب ۳) - منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری است.
۲۸ علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۳)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۳)
۲۹ علوم بیومدیکال مقایسه‌ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی (۵۰ سوال / ضریب ۲)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۳۰ علوم تشریحی زیست شناسی سلولی و مولکولی (۱۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تشریحی شامل آناتومی ۴۳ سوال، بافت شناسی ۲۲ سوال و جنین شناسی ۲۰ سوال (۸۵ سوال / ضریب ۶)
۳۱ علوم تغذیه تغذیه (۶۵ سوال / ضریب ۵، بیوشیمی و فیزیولوژی (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۳۲ علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (۵۰ سوال / ضریب ۳)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، هماتولوژی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
۳۳ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم‌ها و پردازش تصویر (۶۰ سوال / ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۲۰ سوال / ضریب ۴)
۳۴ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی مولکولی تصویربرداری پزشکی (۴۰ سوال / ضریب ۵)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (۳۰ سوال / ضریب ۴)، زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۰ سوال / ضریب ۴)
۳۵ فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی (۵۰ سوال / ضریب ۲)
۳۶ فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (۲۰ سوال / ضریب ۲)، فیزیک پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۵) -درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی است.
۳۷ فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماری‌ها (۷۰ سوال / ضریب ۴) کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۳۸ فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، بیوشیمی (۱۵ سوال / ضریب ۲)، بیولوژی سلولی - مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۲)
۳۹ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، فیزیولوژی ورزشی (۳۵ سوال / ضریب ۳)، بیوشیمی بالینی (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۴۰ قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی (۶۰ سوال / ضریب ۵)، تک یاخته شناسی پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۱)، ایمنی شناسی پزشکی (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۴۱ کاردرمانی کاردرمانی در بیماری‌ها (۷۰ سوال / ضریب ۴)، کینزیولوژی و بیومکانیک (۳۰ سوال / ضریب ۲)
۴۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۵۵ سوال / ضریب ۵)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (۳۵ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق و آمار (۱۰ سوال / ضریب ۳)
۴۳ گفتاردرمانی روش تحقیق (۱۰ سوال / ضریب ۲)، آسیب شناسی زبان و گفتار (۹۰ سوال / ضریب ۶)
۴۴ مددکاری اجتماعی نظریه‌های مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی (۶۵ سوال / ضریب ۵)، روش تحقیق (۳۵ سوال / ضریب ۲)
۴۵ مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت و سیستم‌های اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۴)، فناوری اطلاعات سلامت (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۴۶ مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، آزمون‌های روانی، نظریه‌های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۳)
۴۷ مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، اختلالات روانپزشکی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۴۸ مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، علوم تشریحی (۵۵ سوال / ضریب ۳)، مبانی مواد (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۴۹ مهندسی بهداشت محیط بهداشت محیط ۶۰ سوال و اثر عوامل محیطی بر سلامت ۲۰ سوال (ضریب ۵)، آمار و روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲) -درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشته (همانند سال‌های گذشته) خواهد بود.
۵۰ مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال / ضریب ۵)، بیوالکتریک (ابزار دقیق ۱۵، پردازش سیگنال‌های حیاتی ۱۰، مدلسازی سیستم‌های بیولوژیکی ۱۰، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰) (۴۵ سوال / ضریب ۵)
۵۱ مهندسی پزشکی - رباتیک ریاضیات مهندسی (۲۰ سوال / ضریب ۵)، رباتیک پزشکی (رباتیک ۱۵، ابزار دقیق ۱۵، پردازش تصاویر پزشکی ۱۰، بیومکانیک ۱۰) (۴۵ سوال / ضریب ۵)
۵۲ نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۵ سوال / ضریب ۳)، نانوزیست فناوری (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۵۳ ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۲۰ سوال / ضریب ۱)، ویروس شناسی پزشکی (۸۰ سوال / ضریب ۴)
۵۴ هوش مصنوعی در علوم پزشکی کلیات آناتومی، فیزیولوژی و علوم اعصاب (۵۰ سوال / ضریب ۳)، یادگیری ماشین (۲۰ سوال / ضریب ۳)، هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی (۳۰ سوال / ضریب ۳)

*منظور از درس آزمون‌های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنی‌ای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون‌ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است. سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه‌های شخصیت و نظریه‌ها و تکنیک‌های درمانی مورد نظر است.


ادامه جدول دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
  مجموعه آموزش پزشکی
۵۵ آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال / ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش‌های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
۵۶ یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (۲۵ سوال / ضریب ۳)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (۵۰ سوال / ضریب ۵)، مدیریت آموزشی و روش‌های پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۳)
  مجموعه باکتری شناسی
۵۷ باکتری شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال / ضریب ۵)
۵۸ توکسین‌های میکروبی ایمنی شناسی پزشکی (۲۵ سوال / ضریب ۲)، میکروب شناسی پزشکی (۶۰ سوال باکتری شناسی پزشکی، ۵ سوال انگل شناسی پزشکی، ۵ سوال قارچ شناسی پزشکی و ۵ سوال ویروس شناسی پزشکی) (۷۵ سوال / ضریب ۵)
  مجموعه بهداشت باروری
۵۹ بهداشت باروری بهداشت باروری (۵۰ سوال / ضریب ۶)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۶۰ مامایی بهداشت باروری (۵۰ سوال / ضریب ۴)، بارداری و زایمان (۵۰ سوال / ضریب ۶)
  مجموعه روانشناسی
۶۱ روانشناسی بالینی آزمون‌های روانی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، نظریه‌های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۵)
۶۲ روانشناسی نظامی آزمون‌های روانی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، نظریه‌های شخصیت و روان درمانی (۵۰ سوال / ضریب ۵)
  مجموعه مدیریت و اقتصاد
۶۳ اقتصاد سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۴)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۲)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶۴ سیاستگذاری سلامت اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۳)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
۶۵ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اقتصاد بهداشت (۴۰ سوال / ضریب ۲)، سازمان و مدیریت (۴۰ سوال / ضریب ۴)، روش تحقیق (۲۰ سوال / ضریب ۲)
  مجموعه علوم و صنایع غذایی
۶۶ علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)
۶۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)، شیمی مواد غذایی (۵۰ سوال / ضریب ۴)
  مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی
۶۸ زیست فناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال / ضریب ۵)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال / ضریب ۳)
۶۹ پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی مولکولی (۶۰ سوال / ضریب ۴)، بیوشیمی بالینی (۴۰ سوال / ضریب ۵)

* منظور از درس آزمون‌های روانی، ارزیابی روانشناختی به معنای جامع آن است. در این درس موضوعات مصاحبه، آزمون‌ها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر است و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بود. درس شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاه‌های شخصیت و نظریه‌ها و تکنیک‌های درمانی مورد نظر است.


جدول دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دندانپزشکی کودکان (۱)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، پریودانتیکس (۱)، دندانپزشکی اجتماعی (۲)، استعداد تحصیلی (۱) و زبان انگلیسی عمومی (۳)
۲ مواد دندانی آمار و روش تحقیق (۱)، اندودنتیکس (۱)، پروتزهای دندانی (۱)، مواد دندانی (۳)، دندانپزشکی ترمیمی (۱)، استعداد تحصیلی (۱)، زبان انگلیسی عمومی (۳)

دروس و ضرایب امتحانی مجموعه رشته‌های تخصصی داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دروس آزمون فارماسیوتیکس فارماکوگنوزی داروسازی بالینی شیمی دارویی داروشناسی و سم شناسی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی
تعداد سؤال ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۳۰
ضریب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۳


➕ بیشتر بخوانید:
زمان آغاز سال تحصیلی جدید چهار دانشگاه در تهران اعلام شد
مالزی در مقطع کارشناسی ارشد به دانشجویان ایرانی بورس تحصیلی ارائه می دهد

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
7 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
12 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش