حضور ۳۹ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰

به گزارش ویکی گرام، رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) از انتشار نتایج رتبه‌بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی ISC خبر داد و گفت: دانشگاه‌های ایرانی در حوزه های مختلف حضور چشمگیری دارند.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) پس از یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور و رتبه بندی دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های جهان اسلام، از سال ۹۹ اقدام به رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس حوزه‌های موضوعی کرده است.

وی افزود: اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای دومین سال پیاپی این رتبه بندی را با تغییراتی جزیی در روش شناسی انجام داده است.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی ISC
دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می‌گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می‌شوند). ۶ رده اصلی عبارتند از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی.

وی افزود: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزء ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

رئیس ISC در ادامه گفت: دانشگاه‌های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می‌گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر معیارها و شاخص‌های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می‌دهد:
 
وزن شاخص   معیار وزن
۳۰ حجم پژوهش پژوهش ۷۰
۱۰ تعداد استناد به مقالات
۴ تاثیر استنادی نرمال شده
۷ تأثیر استنادی نسبت به کل جهان
۱۸ تعداد مقالات نشریات برتر
۱ تعداد اعضای هیات علمی پراستناد
۱۰ تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی فعالیت بین المللی ۱۵
۴ تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی
۱ میزان شهرت دانشگاه
۱۵ تعداد هم انتشاری با صنعت D نوآوری ۱۵

حضور ۳۹ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC از ایران ۳۹ دانشگاه حضور دارند که در حوزه‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده‌اند.
 

وی گفت: حوزه علوم طبیعی شامل ۷ رشته ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی است و شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته از در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم. در این حوزه در سال ۲۰۲۰، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول را کسب کرده است.
 

دهقانی یادآور شد: در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه‌های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۱۶۲ رتبه اول را کسب کرد.
 

وی افزود: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۳۱ رتبه اول، در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رده ۸۳ در رتبه اول و در حوزه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رتبه (۵۰۰-۴۵۱) به عنوان تنها دانشگاه ایرانی حضور دارند.
 

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (۶۰۰-۵۰۱) شده است و در هیچکدام از رشته‌های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.


نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰

حوزه موضوعی نام دانشگاه رتبه جهانی سال ۲۰۲۰
علوم طبیعی
(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه تبریز ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی و فناوری
(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فناوری‌های دیگر)
دانشگاه تهران ۱۶۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه کاشان ۶۰۱-۷۰۰
علوم پزشکی و بهداشت
(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
علوم کشاورزی
(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)
دانشگاه تهران ۸۳
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۰
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران و گیلان ۵۰۱-۶۰۰
علوم اجتماعی
(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)
دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰
علوم انسانی
(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)
دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ در رشته‌های مختلف

رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰
ریاضیات
(۱۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۶
دانشگاه‌های فردوسی مشهد و تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های شهید بهشتی و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، شیراز، تربیت مدرس، گیلان، اصفهان، مازندران و یزد ۶۰۱-۷۰۰
علوم کامپیوتر و اطلاعات
(۶ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۱۰
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
علوم فیزیکی و نجوم
(۸ دانشگاه)
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز ۶۰۱-۷۰۰
علوم شیمی
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۷۳
دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه‌های صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان ۶۰۱-۷۰۰
زمین و علوم محیطی
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۸۵
دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه شیراز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۷۰۰
علوم زیستی
(۷ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی عمران
(۹ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۵۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۹
دانشگاه تبریز ۱۶۱
دانشگاه صنعتی شریف ۱۹۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۲
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی برق و الکترونیک
(۱۱ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۲۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲۲۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های شیراز و تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی مکانیک
(۲۰ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۹۵
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۰۷
دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۳
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶۹
دانشگاه تبریز ۱۸۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۱۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۳۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۷
دانشگاه‌های شهید بهشتی، شیراز، کاشان و گیلان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه سمنان ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های صنعتی شاهرود و ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان و اصفهان ۵۰۱-۶۰۰
مهندسی شیمی
(۱۱ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۳
دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۸
دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۹۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱۴
دانشگاه شیراز ۲۲۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳۷
دانشگاه تبریز ۲۴۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی مواد
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۸۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تربیت مدرس ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های کاشان و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، سمنان، شیراز و گیلان ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی پزشکی
(۷ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۵
دانشگاه تهران ۱۹۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲۳۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۸
مهندسی محیط زیست
(۱۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۶۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۹
دانشگاه تربیت مدرس ۲۴۲
دانشگاه صنعتی شریف ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و تبریز ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه کاشان ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های صنعتی شاهرود و اصفهان ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی
(۳ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۵
مهندسی فناوری نانو
(۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
مهندسی بیوتکنولوژی محیطی
(۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۴
دانشگاه تهران ۱۹۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۹۸
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۷

ادامه جدول نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ در رشته‌های مختلف

رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰
سایر رشته‌های مهندسی و فناوری
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۱۸
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه‌های تربیت مدرس و تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه‌های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
تحقیقات پزشکی پایه
(۱۳ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۷
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز، تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
پزشکی بالینی
(۸ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تبریز ۶۰۱-۷۰۰
علوم بهداشت
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران ۶۰۱-۷۰۰
کشاورزی، جنگلداری و شیلات
(۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۵
دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۳
دانشگاه شیراز ۱۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۲
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵۱-۳۰۰
علوم دامپزشکی دانشگاه تهران ۹۸
سایر رشته‌های علوم کشاورزی
(شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)
(۶ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۶
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۷۸
دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۸
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز ۲۲۸
اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
جغرافیای اجتماعی و اقتصادی دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
 

تعداد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC در هر کدام از حوزه‌های موضوعی

کشور علوم طبیعی مهندسی و فناوری علوم پزشکی و بهداشت علوم کشاورزی علوم اجتماعی علوم انسانی
ایران ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱۴ ۱ ۱
مالزی ۶ ۱۲ ۴ ۶ ۸ ۴
ترکیه ۵ ۶ ۱۸ ۲۳ ۴ ۳
عربستان ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ -
تونس ۳ ۵ ۱ ۳ - -
مصر ۳ ۳ ۷ ۸ - -
پاکستان ۳ ۳ ۱ ۸ - -
اندونزی ۲ ۴ ۱ ۶ ۵ ۱
مراکش ۱ ۱ ۱ - - -
قطر - ۱ ۱ - ۱ -
الجزایر - ۱ - - - -
بنگلادش - ۱ - ۱ - -
امارات متحده عربی - ۱ - - - -
لبنان - - ۱ - - -
نیجریه - - ۱ ۲ - -
اوگاندا - - ۱ ۱ - -
عراق - - ۱ - - -
تعداد کل ۳۸ ۵۶ ۵۲ ۷۵ ۲۰ ۹
 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
7 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
12 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش