فراخوان پذیرش دوره دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه تعداد محدودی از فارغ التحصیلان و دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد را برای ورود به دوره دکتری سال تحصیلی 97-98 به صورت بدون آزمون پذیرش می کند.

جزئیات پذیرش دوره دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه ارومیه به شرح ذیل است:

ماده 1: شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان

الف- داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد. (میانگین معدل کمتر از 17 دوره کارشناسی ارشد و 16 دوره کارشناسی در دانشگاه های دولتی با ضریب همترازی تقریباً 1/065 می توانند درفراخوان شرکت نمایند.)
ب- بیشتر از 2 سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
ج- کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشی–پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی آیین نامه پیوست و شیوه نامه اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

داشتن حداقل یکی ازشرایط زیر:
تبصره ١- دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم گذرانده اند می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
تبصره ٢- تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانش آموختگان باید ارائه گردد.
تبصره ٣- رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.
تبصره ۴- داوطلبان فقط می توانند در یک رشته (مرتبط با رشته کارشناسی ارشد) درخواست بدهند.
تبصره ۵- فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تا پایان شهریور ماه ( 97/6/31 ) قبل از شروع دوره دکتری الزامی است.

تبصره ۶- فقط پرونده فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد که از زمان فراغت از تحصیل آنها بیش از دو سال نگذشته باشد قابل بررسی است.
تبصره ٧- مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، آموزش محور و نیز دانشگاه های غیر انتفاعی دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور برای پذیرش بدون آزمون، بررسی نخواهد شد.
تبصره ٨- مجلات پذیرش دهنده مقالات مذکور نباید در فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده:

١- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.
تبصره 1: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی 97-98، فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.
تبصره 2: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.
تبصره 3: گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ( پایان بهمن سال 1397 ) باشد.
2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خورازمی، فارابی،رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.
4- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ماده 2: پذیرش اولیه
درخواست متقاضیانی که طبق ماده 1 واجد شرایط پذیرش هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان به دانشکده ها ارسال می گردد.

دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود می توانند اقدام به پذیرش اولیه متقاضیان نمایند.
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در وب سایت دانشگاه ارومیه–معاونت آموزشی –دفتر استعدادهای درخشان اعلام خواهد گردید.
بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

نحوه ثبت نام:
1-متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه پر کرده و پرینت فرم ثبت نام اینترنتی و مدارک لازم را فقط از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ  1397/2/31 به اداره هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صندوق پستی 165، کد پستی 51818-57561 ارسال نمایند. روی پاکت پستی مشخصات متقاضی درج شود: مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری تخصصی رشته می باشم.

مدارک لازم:
الف- فرم (الف) تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون
ب – تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
ج- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات
د- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (برای دانشجویان فارغ التحصیل) به همراه ریز نمرات
ه- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد
و- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه
م-ارسال کپی کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش های پژوهشی منتشر شده

اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا سوم انفرادی و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا سوم رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان. (درصورت وجود هر یک از موارد فوق)
ن- گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است.

ی- معرفی نامه علمی از استادان دوران تحصیل(ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

– ارسال اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ 800/000 ریال (هشتصد هزار ریال) به شماره حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه

مدارک و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
روی پاکت، نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا حتماً درج گردد.
به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

*زمان مصاحبه و اعلام نتایج در سایت اداره معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه-دفتر هدایت استعدادهای درخشان اعلام خواهد شد. *
پذیرش نهایی براساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ 97/3/10 ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس http://www.urmia.ac.ir معاونت آموزشی دفتر هدایت استعدادهای درخشان (زمان تقریبی شهریور ماه) اعلام خواهد شد.

* تغییر رشته محل تحصیل و میهمان برای متقاضیانی که از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می شوند، ممنوع است.
* پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد.

بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

* ثبت نام قطعی پس از بررسی و پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت من میخوام به آلمان مهاجرت کنم.
3 سال پیش

سلام
کسی تونسته یه اختراع به ثبت برسونه و در مرکزرشد دانشگاه هم فعاله و یه دفتر داره چطوری میتونه به استرالیا مهاجرت کنه؟
3 سال پیش

سلام. لطفا راجع به بورسیه زیر شاخه های رشته هنر راهنمایی میفرمایید.ممنون
3 سال پیش