زمان بندی امتحانات دانشگاه های تهران اعلام شد

دانشگاه‌های تهران زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱ را اعلام کردند.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

حدود ۴ ترم از مقطع تحصیلی دانشجویان به شیوه مجازی گذشت و مسئولان وزارت علوم از فروردین ۱۴۰۱ همزمان با کاهش آمار مبتلایان و فوت شدگان کرونا دستور حضوری شدن کلاس‌های درس را به مراتب صادر کردند.

به علت محدودیت ظرفیت خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس و از آن مهم‌تر سلامت دانشجویان کشور برخی کلاس‌ها مجازی و برخی دیگر حضوری برگزار شدند.

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم چندین بار بر حضوری شدن امتحانات پایان ترم تاکید داشت و روسای دانشگاهی با دریافت ابلاغیه حضوری شدن آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱ در روز‌های آتی باید پذیرای تمام دانشجویان حتی آن‌هایی که به شیوه غیر حضوری تحصیل کرده اند باشند.

در ادامه جزئیات تقویم آموزشی دانشگاه‌های تهران برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم را مطالعه خواهید کرد.

دانشگاه تهران
نام نویسی در کلاس‌های نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ دانشگاه تهران از روز شنبه ۹ بهمن آغاز شده بود و تا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ادامه داشت.

دانشجویان برای حذف اضطراری از تاریخ هفتم تا نهم ۱۴۰۱ فرصت داشتند و ارزشیابی از روز شانزدهم خرداد آغاز شده و ۲۵ خرداد به پایان خواهد رسید.

امتحانات پایان ترم برای تمام مقاطع تحصیلی از روز پنج شنبه دوم تیر آغاز می‌شود و در روز پنج شنبه ۱۶ تیر به پایان خواهد رسید.

دانشگاه شریف
نام نویسی برای کلاس‌های نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱ از شنبه ۹ بهمن آغاز شده بود و تا چهارشنبه ۱۳ بهمن ادامه داشت. شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۳ بهمن بود.

آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال و پایان کلاس‌ها در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.

امتحانات پایان ترم برای مقاطع کارشناسی از شنبه اول تیر آغاز می‌شود و تا یک شنبه ۱۸ تیر ادامه دارد. برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی هم آزمون‌ها از روز چهارشنبه ۲۲ تیر آغاز می‌شوند و تا دوشنبه ۳ مرداد ادامه دارند.

دانشگاه امیرکبیر
کلاس‌های نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از شنبه ۱۶ بهمن برگزار شد. حذف و اضافه در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ بهمن بود و ارزیابی استادان از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد و تا ۲۰ خرداد ادامه داشت.

چهارشنبه ۱۸ خرداد آخرین روز برگزار کلاس‌ها بود و آزمون‌های پایانی از شنبه ۲۱ خرداد آغاز شده و تا پنج شنبه ۲ تیر ادامه دارد.

دانشگاه شهیدبهشتی
کلاس‌های نیم سال دوم تحصیلی سال ۱۴۰۰ از شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و روز‌های ۲۴ و ۲۵ بهمن آخرین مهلت حذف اضطراری بود.

پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۸ خرداد بود و امتحانات پایان ترم از روز شنبه ۲۱ خرداد آغاز شده و تا چهارشنبه ۱ تیر ادامه دارد.

امتحانات گروه معارف اسلامی از روز گذشته، یک شنبه ۲۲ خرداد آغاز شده و تا سه شنبه ۳۱ خرداد ادامه دارد.

دانشگاه علامه طباطبایی
نام نویسی در کلاس‌های نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ دانشگاه علامه طباطبایی از روز شنبه ۱۶ بهمن آغاز شد و شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۳ بهمن بود و مهلت حذف و اضافه از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند بود.

آخرین مهلت حذف اضطراری در تاریخ ۱۸ خرداد بود و کلاس‌ها تا ۲۵ خرداد ادامه داشت.

امتحانات پایان ترم برای تمام مقاطع تحصیلی از ۲۸ خرداد آغاز می‌شود و تا ۸ تیر ادامه دارد.

دانشگاه تربیت مدرس
براساس تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، زمان شروع کلاس‌ها در نیمسال دوم از ١٦ بهمن و حذف و اضافه در تاریخ ١ و ٢ اسفند بود و کلاس‌ها پنج شنبه ١٩خرداد به اتمام رسید.

همچنین ارزشیابی دروس ٧ تا ١٩ خرداد در نیمسال دوم، امتحانات دروس مدرسی و دروس تخصصی به ترتیب ٢١ تا ٢٦ خرداد و ٢٨ خرداد تا ٩ تیر در نیمسال دوم انجام می‌شود.

زمان ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان از سوی استاد درس، ٢١ خرداد تا ۱۵ تیر، مهلت اعتراض دانشجویان ۱۶ تا ٢٠ تیر و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس ٢١ تا ۲۵ تیر خواهد بود.

دانشگاه خوارزمی
کلاس‌ها در دانشگاه خوارزمی از ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و زمان انجام ارزشیابی از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ادامه داشت.

پایان کلاس‌ها ۲۵ خرداد است و امتحانات از ۳۰ خرداد آغاز می‌شود و تا ۱۵ تیر ادامه دارد.

دانشگاه الزهرا
 انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه الزهرا در نیمسال دوم تحصیلی برای ورودی‌های ۹۷ و ماقبل در تاریخ ۱۶ بهمن، ورودی ۹۸ در تاریخ ۱۷ بهمن، ورودی ۹۹ در تاریخ ۱۸ بهمن و ورودی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹ بهمن انجام شد.

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ زمان شروع نیمسال دوم تحصیلی در دانشگاه الزهرا بود و کلاس‌ها ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.

امتحانات از ۳۰ خرداد آغاز می‌شود؛ امتحانات دروس عمومی در روز‌های ۳۰ و ۳۱ خرداد و یکم تیر ۱۴۰۱ و امتحانات دروس تخصصی از ۴ تیرتا ۱۶ تیر۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

دانشگاه علم و صنعت
زمان آغاز کلاس‌های دانشگاه علم و صنعت در روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ بود ۱۲ خرداد کلاس‌ها به پایان رسید.

امتحانات آزمایشگاهی و کلاس‌های جبرانی از ۱۶ خرداد آغاز شد و تا ۲۲ خرداد ادامه داشت.

امتحانات پایان ترم از امروز دوشنبه ۲۳ خرداد آغاز می‌شود و یک شنبه ۵ تیر پایان می‌یابد.

دانشگاه فنی و حرفه‌ای
انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز از روز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و تا پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ادامه داشت.

شروع نیمسال از شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ بود و حذف و اضافه از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تا ۵ اسفند ۱۴۰۰ و حذف اضطراری، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد.

مدت آموزش همانند نیمسال اول ۱۶ هفته برگزار شد و پایان کلاس‌ها ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ بود. امتحانات نیز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲ تیر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

دانشگاه آزاد
برای نیمسال دوم نام نویسی و انتخاب واحد از ۹ بهمن آغاز شد و تا ۲۱ بهمن ادامه داشت. کلاس‌های دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی ۲۳ بهمن آغاز و حذف و اضافه نیز در بازه زمانی ۳۰ بهمن تا ۵ اسفند انجام شد.

پایان کلاس‌ها نیز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود و امتحانات نیز در بازه زمانی ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. براساس اعلام دانشگاه آزاد زمان پایان کلاس‌های گروه علوم پزشکی در نیمسال دوم ۲ تیر ۱۴۰۱ اعلام شده و امتحانات نیز در بازه زمانی ۴ تیر تا ۱۶ تیر برگزار خواهد شد.

دانشگاه پیام نور
زمان ثبت درخواست تغییر رشته پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۴ دی تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ انجام شد و زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال دوم از ۲ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شد.

تاریخ امتحانات ترم دوم دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۱۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۱ بود و آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا ۱۱ تیر ۱۴۰۰ اعلام شده است.
 
دلیل تعویق در ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی
۶ دانشگاه از ایران در جدیدترین رتبه بندی جهانی کیو اس سال ۲۰۲۳

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
11 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش