جدیدترین قوانین اسکان در خوابگاه های مجردی علوم پزشکی اعلام شد

 جدیدترین آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی و مجردی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از سوی اداره کل امور دانشجویان وزارت بهداشت ابلاغ شد.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

اسناد بالادستی در این رابطه، مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «سیاست های فرهنگی اجتماعی بهینه سازی وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی کشور»، قانون پنجساله ششم توسعه مبنی بر تسهیل و بهبود کیفیت و ماده ۷ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مبنی بر احداث خوابگاه‌های زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی و متاهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

در این آیین نامه اهدافی از جمله ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی، رفع دغدغه تأمین مسکن، تسهیل و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی از طریق تدوین مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودباوری، تامین امنیت و قانونمند کردن سکونت دانشجویان در محیط دانشگاه و توجه به آیین نامه پیوست فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌های دانشجویی پیگیری می‌شود.

آیین نامه در دو بخش نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی و مجردی ابلاغ شده است.

نحوه اداره و مقررات عمومی - انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی مجردی

در این آیین نامه خوابگاه دانشجویی به محدوده‌ای از فضای دانشگاه اطلاق می‌شود که به منظور اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تامین نیازهای فرهنگی، ورزشی، رفاهی، سلامت روانی و جسمی و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده است.

نحوه اداره خوابگاه‌های دانشجویی مجردی

مدیریت امور خوابگاه های دانشجویی و مسئولیت اجرای مقررات و نظارت بر حفظ اموال عمومی، اماکن، تاسیسات، بهداشت و اجرای مقررات عمومی بر عهده اداره امور خوابگاه‌ها است.

دانشگاه موظف است برای اداره مطلوب خوابگاه های دانشجویی به تناسب ظرفیت خوابگاه، نیروی انسانی به شرح ذیل را به کارگیرد:

۱. مسئول خوابگاه. ۲. ناظم/ ناظمه. ۳. نیروی خدماتی/ فضای سبز. ۴. نیروی تاسیساتی. ۵. نیروی انتظامات (نگهبان).

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه موظف است با تدوین نظام های کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد مسئولان خوابگاه ها، نسبت به شناسایی، معرفی و تقدیر از مسئولان و سرپرستان شیفت (عناوین مشابه) نمونه خوابگاه های دانشجویی در هر سال اقدام کند.

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه موظف است پایان هر نیمسال تحصیلی با تکمیل سامانه رصد فعالیت‌های اداره خوابگاه‌های دانشجویی، گزارش وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی را به حوزه ریاست دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان وزارت بهداشت ارائه کند.

مسئولان دانشگاه ملزم به برنامه ریزی و پیگیری جهت بکارگیری افراد متاهل، متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی (ترجیحاً در رشته‌های روانشناسی و مددکاری اجتماعی یا دارای سوابق فرهنگی) برای تصدی مسئولیت خوابگاه‌های دانشجویی هستند.

تبصره: دانشگاه ها یا دانشکده های دارای دانشجوی اتباع غیرایرانی می توانند جهت سرپرستی یا مسئول خوابگاه دانشجویان اتباع غیر ایرانی دختر/ پسر، از نیروهای مورد تایید مراجع نظارتی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی زبان انگلیسی متناسب با جنسیت دانشجویان ساکن خوابگاه جذب و استفاده کنند و یا حداقل یک نفر کارشناس زبان انگلیسی در معاونت دانشجویی و فرهنگی به کار گرفته شود.

استعلام از مراجع نظارتی دانشگاه جهت تمامی کارکنان خوابگاه شامل سرپرست شیفت (عناوین مشابه) و غیره قبل از به کارگیری در خوابگاه الزامی بوده و حتی المقدور شرط تاهل در نظر گرفته شود.

اتاق و اثاثیه در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه به ایشان تحویل داده می‌شود و در پایان هر نیمسال یا سال تحصیلی، مطابق صورتجلسه گرفته می‌شود. مسئولیت خسارت وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

تبصره ۱: خسارت ایجاد شده به اموال تحویلی / مصرفی در در پایان هر نیمسال یا سال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه محاسبه و پس از تایید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه توسط دانشجو به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت دانشجویی و فرهنگی که به تایید مدیریت مالی دانشگاه رسیده است، واریز شود. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ایجاد شده، نسبت به تمدید کارت سکونت دانشجو اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲: تامین وسایل شخصی شامل پتو، ملحفه و بالش برعهده دانشجو است. تخت، تشک، کمد مشمول این تبصره نیست و تامین آن برعهده دانشگاه است.

سرپرستان شیفت خوابگاه ها/ انتظامات موظف هستند تا پایان نوبت کاری خود در خوابگاه حضور داشته و به هیچ وجه تا آمدن فرد مسئول شیفت بعدی محل کار خود را ترک نکنند.

لازم است کلید یدک کلیه اتاق ها و اماکن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروری، با حفظ امانت داری در اختیار سرپرست شیفت خوابگاه قرار گیرد.

دانشگاه می‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاه برابر مفاد مندرج در آیین نامه فعالیت دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کند.

لازم است شناسنامه اتاق در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه‌ها تهیه و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.

این شناسنامه مشتمل بر اطلاعات هویتی، اطلاعات دانشجویی، اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی‌های تایید شده و نشانی و شماره تلفن والدین هر دانشجو است.

تبصره: دانشجویان موظف هستند در صورت هرگونه تغییر در آدرس و شماره تلفن مراتب را سریعا به اداره امور خوابگاه ها/ سرپرستی شیفت خوابگاه اطلاع دهند.

شناسنام خوابگاه که مشتمل بر اطلاعات فنی مربوط به ساختمانی، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال تحصیلی، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه است، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه‌ها تهیه و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.

اداره امور خوابگاه‌ها موظف است شرح وظایف کارکنان خوابگاه، تابلوی راهنمای ساختمان و مقررات عمومی خوابگاه را برای هر خوابگاه تهیه و در محل مناسبی جهت اطلاع دانشجویان نصب کند.

نصب هر گونه اطلاعیه در محیط خوابگاه فقط با مجوز اداره امور خوابگاه‌ها امکان پذیر بوده و این اداره ملزم به جمع آوری کلیه اطلاعیه‌های فاقد مجوز است.

نصب دوربین مداربسته در ورودی و خروجی درب های اصلی تمامی خوابگاه های دانشجویی با مجور مراجع نظارتی دانشگاه الزامی است.

نگهداری، عرضه و فروش هرگونه مواد روانگردان (از قبیل مواد دخانی، مواد مخدر، مواد محرک و غیره) در فروشگاه ها و بوفه های مستقر در کلیه اماکن و فضاهای دانشجویی، مطلقا ممنوع است.

ارزیابی دوره ای وضعیت بهداشتی اتاق ها، بوفه ها و غیره در خوابگاه های دانشجویی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و یا کارشناس بهداشت محیط مستقر در معاونت فرهنگی و دانشجویی انجام می شود.

شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان دانشجویان

خوابگاه دانشجویی به دانشجویان با اولویت دانشجویان دوره روزانه غیربومی در حد امکانات و مقدورات دانشگاه تعلق می‌گیرد.

تبصره: در صورت وجود ظرفیت، واگذاری خوابگاه به دستیاران و دکتری تخصصی، دانشجویان ساکن در شهرها و روستاهای مجاور، دانشجویان بین الملل و بورسیه و در موارد خاص با نظر کمیته اسکان بلامانع است.

دانشجویان واجد شرایط اسکان، لازم است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی مطابق جدول زمانبندی اعلام شده با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارائه برگه انتخاب واحد همان نیمسال به صورت الکترونیکی یا معرفی نامه از واحد آموزش نسبت به دریافت مجوز سکونت خود در خوابگاه اقدام کنند.

تبصره: دانشجو موظف است در بدو ورود و جهت اسکان در خوابگاه، تعهد محضری مربوط به صندوق رفاه دانشجویان را ارائه کند.

دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره))، فرزندان خانواده‌های کم درآمد، دانشجویانی که خود دانشجو یا بستگان درجه یک که دارای بیماری صعب العلاج/ خاص هستند، همسر سرباز، تعداد دانشجویان خانواده، دارندگان رتبه های ممتاز آزمون سراسری در همان دانشگاه، نفرات اول تا سوم آسیا و جهان، نفرات اول کشوری مسابقات یا المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی، اعضای رسمی باید ملی نخبگان و فرزندان کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت که در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی پذیرفته شده باشند، با نظر و تشخیص کمیته اسکان به ترتیب در اولویت واگذاری خوابگاه قرار دارند.

دانشجویانی که وام ودیعه مسکن دریافت می کنند مجاز به استفاده از خوابگاه نیستند.

دانشجویان سنواتی در کلیه رشته ها، دانشجویان شهریه پرداز، مهمان، انتقالی، بین الملل شهریه پرداز، دانشجویان بورسیه سازمان‌های نظامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌ها از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نیستند، اما در صورت وجود ظرفیت، امکانات و مقدورات با نظر کمیته اسکان و اخذ هزینه های تمام شده اسکان دانشجویان مذکور بلامانع است.

تبصره: هزینه های تمام شده با استعلام از صندوق رفاه دانشجویان و نظر کارشناسی کمیته اسکان مشخص می شود.

تبصره: دانشگاه می تواند از خوابگاه های مشارکتی جهت اسکان این دانشجویان استفاده کند.

استفاده و ادامه سکونت دانشجویان در خوابگاه پس از فراغت از تحصیل، انصراف یا اخراج از دانشگاه ممنوع است. همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصی تحصیلی و تعلیق انضباطی) نیز اجازه استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را نخواهند داشت.

دانش آموختگان برای انجام امور فارغ التحصیلی با اخذ مجوز کتبی از مدیریت امور دانشجویی، می توانند حداکثر به مدت یک هفته از خوابگاه‌ استفاده کنند.

تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه‌ ها میسر است. اتاق یا خوابگاه دانشجو در مدت زمان سکونت در خوابگاه بنا به ضرورت و مصحلت و به تشخیص اداره امور خوابگاه‌ ها ممکن است تغییر یابد و دانشجو موظف است در مکانی که برای وی تعیین شده اقامت کند.

تبصره: در صورت عدم همکاری دانشجو با نظر کمیته اسکان برخورد قانونی می شود.

تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها است و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت کرده اند، مخالفت کنند.

برای دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه ها را دریافت می کنند، در صورت عدم انصراف در موعد مقرر یعنی حداکثر ۱۰ روز پس از آغاز ترم تحصیلی، هزینه کامل بهره مندی از خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی (برابر مقررات صندوق رفاه دانشجویان) محاسبه خواهد شد.

سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیلات تابستان، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان/ دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی و دانشجویانی که برای پایان نامه مصوب که مشمول نمونه گیری و آزمایشگاه هستند، ممنوع است.

تبصره: دانشجویانی که در ایام فوق الذکر واحد درسی دارند، لازم است با ارائه مدارک لازم، از اداره امور خوابگاه ها مجوز اقامت دریافت کرده و در خوابگاه و اتاقی که برای آنها تعیین می شود، سکونت کنند.

تبصره: در بازه زمانی تابستان و ایام نوروز دانشجویان موظف هستند نسبت به تخلیه اتاق اقدام و وسایل شخصی خود را به مکانی که اداره امور خوابگاه ها و سرپرستی خوابگاه مشخص می کند، انتقال دهند.

تبصره: با هدف صرفه جویی، بهره وری بهینه از حامل‌های انرژی، نیروی انسانی و انجام تعمیرات و امور عمرانی خوابگاه ها، در صورت نیاز به جابجایی و تجمیع، دانشجویان موظف به همکاری با اداره امور خوابگاه ها هستند.

در صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۵ نیمسال، دکتری حرفه‌ای پزشکی ۱۴ نیمسال، داروسازی و دندانپزشکی ۱۲ نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده کنند.

کمیته اسکان می تواند در صورت کمبود ظرفیت و امکانات، زمان مدت سکونت را کاهش دهد.

چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده توسط اداره امور خوابگاه ها، خوابگاه را تخلیه نکند، اتاق وی با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، رئیس اداره امور خوابگاه‌ها و مسئول شیفت خوابگاه طی صورتجلسه ای تخلیه و در صورت صلاحدید مراتب تخلف دانشجو به شورای انضباطی دانشگاه و کمیته اسکان جهت پیگیری های بعدی گزارش می شود.

مقررات عمومی خوابگاه‌های دانشجویان مجرد

همراه داشتن کارت عکسدار معتبر جهت سکونت در خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهی ضروری است.

تبصره: لازم است استفاده از فناوری های نوین و سامانه های الکترونیکی ثبت تردد در اولویت قرار گیرد.

زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در شش ماهه اول و دوم سال به شرح زیر است: البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه‌ها، کمیته اسکان می تواند زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد.
 
خوابگاه دختران
شش ماهه اول سال شش ماهه دوم سال
ورود خروج ورود خروج
یک ساعت بعد از اذان مغرب ۲ ساعت بعد از اذان صبح ۲ ساعت بعد از اذان مغرب یک ساعت بعد از اذان صبح
خوابگاه پسران
شش ماهه اول سال شش ماهه دوم سال
ورود خروج ورود خروج
۲ ساعت بعد از اذان مغرب ۲ ساعت بعد از اذان صبح ۳ ساعت بعد از اذان مغرب یک ساعت بعد از اذان صبح

دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج به خوابگاه، بر اساس مقررات و سیستم حضور و غیاب موجود در آن خوابگاه، ورود و خروج خود را ثبت کند.

ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت، اردوها و فعالیت های آموزشی تحقیقاتی، موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد، با ثبت در دفتر حضور و غیاب خوابگاه و ارائه مدارک بلامانع خواهد بود.

لازم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در دفتر حضور و غیاب خوابگاه ثبت شود و سرپرست شیفت موظف است در پایان هر نوبت کاری کلیه موارد را به صورت مکتوب به اطلاع رئیس اداره امور خوابگاه ها برساند.

در صورت گزارش رئیس اداره امور خوابگاه ها مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت بدون مجوز از خوابگاه، کمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو و ارجاع دانشجو به اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان (یا مجموعه متناظر) در صورت تکرار (سه مرتبه تاخیر در هر نیمسال) مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا لغو سکونت دانشجو در خوابگاه تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم، مجوز سکونت وی در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل بهره مندی از خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی (برابر مقررات صندوق رفاه دانشجویان) برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

تبصره: چنانچه دانشجویی در ایام غیر تعطیل خوابگاه، بیش از دو هفته متوالی خوابگاه استفاده نکند، مجوز اسکان ایشان از طرف کمیته اسکان لغو می شود.

سرپرست شیفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاق ها مراجعه کرده و با رعایت احترام ضمن رویت دانشجویان، حضور و غیاب آنها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس از بررسی به رئیس اداره امور خوابگاه ها گزارش کند.

دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند بعضی شب ها فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل و یا شهرهای مجاور به طور موقت اقامت کنند. لازم است قبلا مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آنها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تایید ولی قانونی دانشجو رسیده باشد.

امضای ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه، در صورت حضور وی و پس از رویت کارت شناسایی معتبر در حضور سرپرست خوابگاه ثبت شود و در صورت عدم حضور ولی، باید ثبت محضری شده باشد.

مرخصی دانشجو در دفتر خوابگاه پس از طریق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان ثبت و مراتب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانشجو اعلام می شود.

مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو باید قبلا تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از پایان مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شیفت خوابگاه اعلام کند، در غیر این صورت لازم است سرپرست شیفت مراتب را کتباً به اطلاع رئیس اداره امور خوابگاه ها برساند.

سرپرست خوابگاه یا مسئول امور خوابگاه ها می تواند از طریق تماس تلفنی، حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام کند.

رعایت پوشش مناسب و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می کند، باید بر اساس آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانونی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشد.

تبصره: ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ، کوتاه، زیر پیراهن و غیره) که مغایر با آداب اسلامی، شئون دانشجویی و عرف جامعه است، به طور کلی در فضاهای عمومی خوابگاه ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بدحجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

هرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

تبصره: هر گونه تغییر یا تعویض قفل درب اتاق، تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق و یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها یا سرپرست خوابگاه ممنوع است.

نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امکانات هر دانشگاه و بر اساس سیاست‌های شورای فرهنگی آن دانشگاه تعیین می‌شود. هماهنگی و نظارت براجرای صحیح این سیاستها به عهده معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه و واحدهای تابعه آن است.

دانشجویان ساکن خوابگاه موظف به رعایت حقوق سایرین هستند. در صورت بروز هرگونه مزاحمت، لازم است دانشجویان، موضوع را جهت رسیدگی به مسئول ذیربط گزارش داده و کمیته اسکان در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور هستند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

به منظور حفظ امنیت شئون دانشجویی، تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و در محیط خوابگاه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ممنوع است.

تبصره: با هرگونه سوء استفاده از فناوری‌های تلفن همراه، دوربین و غیره در خوابگاه‌های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی، برابر مقررات شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد. همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اندازند و طبخ یا گرم کردن غذا در داخل اتاق، به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارت‌های احتمالی وارده مترتب بر آن (همچون آتش سوزی، تخریب موکت و غیره) به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده، خواهد بود.

تبصره: دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی، گازسوز و سیستم های گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش کنند.

تبصره: رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود در آن (خصوصا یخچال) به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن بر عهده سرپرست شیفت خوابگاه/ کارشناس بهداشت محیط است.

دانشجویان اجازه دخالت در امور تاسیساتی را ندارند و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت های احتمالی، لازم است مراتب را به صورت کتبی به مسئول خوابگاه اعلام کنند.

مسئولیت عدم اعلام نیازمندی ها یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی که موجب ضررهای احتمالی جانی و مالی شود به عده ساکنان اتاق است.

تبصره: دانشگاه‌ها در خوابگاه دانشجویی دخترانه لازم است حتی المقدور از نیروی تاسیساتی خانم استفاده کنند.

سرپرستی شیفت خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود است.

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را کتباً به سرپرست شیفت خوابگاه گزارش کند تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

نگهداری و استعمال هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و داروهای روانگردان (از قبیل مواد دخانی، مواد مخدر، مواد محرک و غیره) و وسایل مرتبط با استعمال مواد مذکور در خوابگاه ممنوع است و ضمن معرفی متخلفین به اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان و شورای انضباطی دانشجویان، کمیته اسکان در خصوص ادامه اقامت ایشان تصمیم گیری می‌کند.

نگهداری، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزار غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم و غیره به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

نگهداری از ابزار آلات موسیقی مجاز فقط با اخذ تاییدیه مدیریت فرهنگی در خوابگاه بلامانع است.

رئیس اداره امور خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، در صورت لزوم و گزارش موارد مشکوک، مجاز است نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد، ساک، کیف، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام کند.

چنانکه دانشجویی بر خلاف آیین نامه و مقررات رفتار کند، هیچ یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظی یا فیزیکی با وی نیستند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئولان مربوطه گزارش کنند.

تبصره: هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان، منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین از خوابگاه طبق نظر و تایید کمیته اسکان خواهد شد.

مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می تواند لغو شود. تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته اسکان و شورای انضباطی دانشگاه است.

شورای صنفی خوابگاه‌ها بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه‌ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب فعالیت می‌کند.

ورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان مهمان و غیره، در خوابگاه های دانشجویی بدون اخذ مجوز ممنوع است.

اقامت دانشجوی غیرساکن در خوابگاه فقط با رضایت هم اتاقی های میزبان و دریافت مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه ها و به صورت محدود مجاز است.

در صورت وجود ضرورت و امکانات، کمیته اسکان هر دانشگاه در ارتباط با حضور کوتاه مدت بستگاه درجه یک دانشجو، حداکثر دو شب در یک نیمسال تحصیلی در خوابگاه به صورت مهمان، تصمیم گیری خواهد کرد.

ساعت ملاقات با دانشجویان خوابگاه حداکثر تا پایان زمان تعیین شده برای تردد در خوابگاه است.

در خوابگاه دختران ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی عکس دار معتبر و یا شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارائه کند و فرم مخصوص ملاقات و یا دفتر مربوطه را تکمیل و امضا کند. سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو (که قبلاً در فرم مخصوص قید شده) تطبیق و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری و مراتب را به رئیس اداره امور خوابگاه ها گزارش کند.

فرم مربوط به ملاقات کنندگان ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تایید اولیای دانشجو رسیده و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.

در خوابگاه دختران لازم است همسر دانشجوی متاهل هنگام ملاقات، شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارائه کند (کارت شناسایی کافی نیست) و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مطابق مفاد آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت کند.

ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین منظور تعیین شده و در ساعت اعلام شده قابل انجام خواهد بود.

دانشگاه تعهدی در خصوص تامین پارکینگ جهت وسیله نقلیه شخصی دانشجویان در خوابگاه ندارد.

ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط اداره امور خوابگاه تعیین و اعلام می شود.

دانشجو قبل از پذیرش در خوابگاه موظف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر رعایت مفاد این آیین نامه است و عدم رعایت مقررات منجر به لغو مجوز اسکان وی با نظر و تایید کمیته اسکان می شود.

تهیه و تنظیم فرم های مربوط به بعضی مواد آیین نامه به عهده معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه بوده و برای مواردی که در آیین نامه به آن اشاره نشده است برعهده کمیته اسکان دانشگاه است. نظارت بر حسن اجرای مفاد آیین نامه بر عهده معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه است.

چنانچه نظر کمیته اسکان مبنی بر لغو مجوز سکونت دانشجو در خوابگاه و تخلیه اتاق باشد، دانشجو موظف به تکمین است. در صورت عدم تخلیه اتاق/ سوئیت، امکان انتخاب واحد و استمرار فرآیند آموزشی دانشجو با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه می تواند محدود شود.

این آیین نامه در سال ۱۴۰۱ به امضای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و تمامی آیین نامه های قبلی منسوخ است.
 
نرخ غذای دانشجویی ابلاغ شد/ نحوه تعیین نرخ غذای دانشجویان سنواتی
افزایش سهمیه سربازی نخبگی/ امریه پسادکتری بدون انجام طرح های نظامی

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش