اختصاص 100سهمیه برای جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه ها

 رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت، تحقیقات و فناوری:
 با مشارکت سازمان امور استخدامی و بنیاد ملی نخبگان، 100 ظرفیت برای جذب نخبگان به عنوان هیأت علمی دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
در مواردی که نخبه ای در فرایند جذب به مرحله صدور حکم کارگزینی برسد و استخدامش معطوف به نداشتن ردیف استخدام باشد، از سهمیه نخبگان استفاده می کنیم تا هیچ نخبه ای به علت نبود ردیف استخدام، جا نماند.

 این ردیف با نامه بنیاد ملی نخبگان به افراد اختصاص داده می شود تا مشکلی در ردیف استخدامی این نخبگان وجود نداشته باشد.
 سال گذشته از همین 100 سهمیه هم استفاده نشد و 20 سهمیه آن خالی ماند. البته 80نفر از سهمیه خاص نخبگان به دلیل نبود ردیف های استخدامی، استفاده کردند. امسال هم از 100 سهمیه برای جذب نخبگان استفاده می کنیم.


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت هااینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش