حقوق شهروندان کانادایی

همه کانادایی ها از حقوق زیر برخوردارند:

⬛️ حقوق برابری 
همه در برابر قانون مساوی هستند، و بدون هیچ تبعیضی همه از مزایا و حمایت قانون بطور مساوی برخوردارند.

⬛️ حقوق دمکراتیک 
 مانند حق شرکت در فعالیت های سیاسی، حق دادن رای و انتخاب شدن.

⬛️ حقوق قانونی  
همه بیگناه محسوب میشوند مگر آنکه ثابت شود، از جمله حق داشتن مترجم در دادگاه، حق داشتن وکیل برای مطلع شدن از حقوق قانونی.

⬛️ حق نقل مکان
 مثل حق وارد شدن و ترک خاک کانادا و حق زندگی در هر استانی از کانادا.

⬛️ حق انتخاب زبان
حق انتخاب زبان انگلیسی و یا فرانسه در دولت فدرال یا استانی.

⬛️ حق تحصیل به یکی از زبانهای رسمی
بطور کلی فرانسه زبانان و انگلیسی زبانان در هر استان یا منطقه های حق این را دارند که به زبان خود تحصیل کنند.

همچنین همه کانادایی ها از حقوق بنیادی وآزادیهایی مثل آزادی مذهب، افکار، بیان، انجمن ها و اجتماعات برخوردارند.

اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به کانادا:👇
https://www.wikigeram.com/migration/canada


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش