مقایسه ابعاد زمین با بادهای پلاسمایی خورشیدی

خورشید به تنهایی نزدیک به ۹۹.۸۶ درصد از جرم منظومه‌ی شمسی را به خودش اختصاص داده است. در مقایسه با خورشید که ستاره‌ی منظومه ی ما است، زمین بی‌اندازه کوچک به نظر می‌رسد. 
پلاسماها، که اجتماعات گاز گونه ای از یون ها و الکترون ها هستند، ۹۹ درصد از ماده مرئی در کیهان را تشکیل می دهند که شامل خورشید، ستاره ها و واسطه ی گازی که به فضای میان آنها نفوذ می کند، می باشد. بیشتر این پلاسماها،شامل بادهای خورشیدی که پیوسته از خورشید به بیرون جریان دارد و از منظومه ی خورشیدی می گذرد و در یک حالت آشفته می باشند. 


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت هااینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش