تفاوت بیانیه هدف با رزومه تحصیلی

بعضی ها، بیانیه هدف را که یکی از مدارک مورد نیاز برای اپلای می باشد، با رزومه اشتباه می گیرند. 

🔺 بیانیه هدف (STATEMENT OF PORPOSE) به این موضوع اشاره دارد که قصد دارید در آینده چه کاری را انجام دهید و تجربه قبلی و آموزشی که قصد دارید ببینید، چه کمکی به در نیل به این هدف خواهد کرد. بیانیه ای برای ماموریت های آینده و چشم اندازی برای جایی هست که قصد دارید باشید.
اما رزومه، در واقع به گذشته  اشاره دارد و آن چه که هستید، نه آن چه و آن جایی که فکر می کنید خواهید بود.
 
🔺 رزومه در واقع نگاهیست اجمالی به قابلیت های شخصی، علمی، اجتماعی و آکادمیک و بیانگر بخشی از توان مندی های علمی و تجربی در زمینه های گوناگون می باشد.

از طریق رزومه یک فرد می توان تشخیص داد که این شخص در زمینه ای که قصد تحصیل یا کار در آینده دارد، از چه پتانسیل هایی برخوردار است و در چه حوزه هایی تبحر بیش تری دارد. 

🔺 در واقع رزومه خوب، سخنگوی کاغذی قابلیت ها و توان مندی هایست که ظرف چند دقیقه، قابلیت ها را به تصویر می کشد. این قضیه درک خوبی را در ذهن خواننده روزمه ایجاد می کند و به طرف میگوید که تا چه اندازه  با موقعیتی که دنبالش هستید، نزدیک خواهید بود.

بنابراین اهمیت نوشتن یک روزمه خوب و اثربخش در فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی و بورس های تخصصی از دانشگاه های اروپا بر کسی پوشیده نیست.

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها



اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش